Uchwaa nr 1/2009 - w sprawie aktualnego wykazu delegatw na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatw PZHT
Zacznik do Uchway nr 1/2009 Wykaz czonkw PZHT upowaznionych do udziau z gosem stanowiacym na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo ? Wyborczym Delegatw PZHT ? 2009 rok

Uchwaa nr 2/2009 - w sprawie zmiany w obowizujcych przepisach gry w hokeja na trawie

Uchwaa nr 3/2009 - w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Zarzdu Polskiego Zwizku Hokeja na Trawie

Zacznik do Uchway nr 3/2009 - Tekst jednolity

Uchwaa nr 4/2009 - w sprawie powoania Prezydium Zarzadu PZHT

Uchwaa nr 5/2009 - w sprawie dokonania zmian w Regulaminie pracy Prezydium Zarzadu PZHT
Zacznik do Uchway nr 5/2009 - Tekst jednolity

Uchwaa nr 6/2009 - w sprawie powoania Prezydium Zarzadu PZHT

Uchwaa nr 7/2009 - w sprawie zmian w Regulaminie systemu wspzawodnictwa sportowego w hokeju na trawie w rozgrywkach juniorw, juniorw modszych, juniorek i juniorek modszych

Uchwaa nr 8/2009 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wspzawodnictwa Sportowego Dzieci i Modziey Midzywojewdzkich Mistrzostw Modzikw Chopcw i Dziewczt w hokeju na trawie sez. 2008/09

Uchwaa nr 9/2009 - w sprawie zmiany tresci 4 pkt 6 uchway nr 8/2008 Zarzadu PZHT z dnia 14 marca 2008r. dotyczacej ryczatu sdziowskiego stosowanego przy rozliczaniu sedziw prowadzcych zawody sportowe hokeja na trawie organizowane przez PZHT i innych rozgrywanych na terenie Polski, w ktrych bior udzia zespoy bdace czonkami PZHT

Uchwaa nr 10/2009 - w sprawie zasad funkcjonowania trenerw szkolenia centralnego w komisjach i wydziaach PZHT i woj.zht

Uchwaa nr 11/2009 - w sprawie zmian do Zasad reprezentowania klubw i stowarzysze zrzeszonych w Polskim Zwizku Hokeja na Trawie, oraz trybu zmian przynalenoci do klubw
Zacznik do Uchway nr 11/2009 - Tekst jednolity

Uchwaa nr 12/2009 - w sprawie dokonania zmian w Regulaminie systemu wspzawodnictwa sportowego hokeja na trawie
Zacznik do Uchway nr 12/2009 - Tekst jednolity

Uchwaa nr 13/2009 - w sprawie zatwierdzenia zmian w taryfikatorze opat regulaminowych oraz kar dyscyplinarnych w sezonie 2009/2010
Zacznik do Uchway nr 13/2009 - Tabela taryfikatora

Uchwaa nr 14/2009 - w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZHT
Zacznik do Uchway nr 14/2009 - Regulamin dyscyplinarny

Uchwaa nr 15/2009 - w sprawie ogoszenia konkursu na penienie funkcji trenerakadry narodowej kobiet i kadry modzieowej kobiet do 21 lat w hokeju na trawie.
Zacznik 1 do Uchway nr 15/2009 kwestionariusz osobowy
Zacznik 2 do Uchway nr 15/2009 regulamin konkursu

Uchwaa nr 16/2009 w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie rozgrywek o Mistrzostwo Polski seniorw II ligi sez. 2009/10 oraz zatwierdzenia regulaminu rozgrywek o Mistrzostwo Polski juniorek modszych sez. 2009/10 (XVI Oglnopolska Olimpiada Modziezy)

Uchwaa nr 17/2009 w sprawie podziau funkcji w Zarzdzie Polskiego Zwizku Hokeja na Trawie
Zacznik do Uchway nr 17/2009 Schemat organizacyjny PZHT

Uchwaa nr 18/2009 w sprawie dokonania zmian w przepisach gry w hokeju halowym

Uchwaa nr 19/2009 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Halowych Mistrzostw Polski seniorw sez. 2009/10
Zacznik do Uchway nr 19/2009 Regulamin Halowych Mistrzostw Polski seniorw sez.2009/10

Uchwaa nr 20/2009 w sprawie zatwierdzenia taryfikatora dotyczcego opat regulaminowych oraz kar dyscyplinarnych w sezonie halowym 2009/2010
Zacznik do Uchway nr 20/2009 Taryfikator opat sezon halowy 2009/2010

Uchwaa nr 21/2009 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie przyznawania i pozbawiania licencji trenera hokeja na trawie

Uchwaa nr 22/2009 w sprawie przyjcia kandydatury Krzysztofa Rachwalskiego do penienia funkcji trenera reprezentacji narodowej kobiet oraz kadry modzieowej kobiet K-21 w hokeju na trawie

Uchwaa nr 23/2009 w sprawie zatwierdzenia organizacji finaw Halowych Mistrzostw Polski w kategoriach juniorek, juniorek modszych, juniorw i juniorw modszych w sezonie 2009/2010

Uchwaa nr 24/2009 w sprawie zatwierdzenia:

-Regulaminu Halowych Mistrzostw Polski seniorek sez.2009/10.

-Regulaminu Halowych Mistrzostw Polski juniorek sez. 2009/10.

-Regulaminu Halowych Mistrzostw Polski juniorek modszych sez. 2009/10.

-Regulaminu Halowych Mistrzostw Polski juniorw sez. 2009/10.

-Regulaminu Halowych Mistrzostw Polski juniorw modszych sez. 2009/10.

Uchwaa nr 25/2009 w sprawie przyznania odznaczenia im. Sobiesawa Paczkowskiego Panu Tadeuszowi Lolo

Uchwaa nr 26/2009 w sprawie zatwierdzenia podziau zawodniczek i zawodnikw szkolenia wojewdzkiego w 2010 roku

Uchwaa nr 27/2009 w sprawie zwoania Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatw PZHT

Newsletter — zapisz się