Uchwały 2009

Uchwała nr 1/2009 - w sprawie aktualnego wykazu delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZHT
Załącznik do Uchwały nr 1/2009 Wykaz członków PZHT upowaznionych do udziału z głosem stanowiacym na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym Delegatów PZHT – 2009 rok

Uchwała nr 2/2009 - w sprawie zmiany w obowiązujących przepisach gry w hokeja na trawie

Uchwała nr 3/2009 - w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Trawie

Załącznik do Uchwały nr 3/2009 - Tekst jednolity

Uchwała nr 4/2009 - w sprawie powołania Prezydium Zarzadu PZHT

Uchwała nr 5/2009 - w sprawie dokonania zmian w Regulaminie pracy Prezydium Zarzadu PZHT
Załącznik do Uchwały nr 5/2009 - Tekst jednolity

Uchwała nr 6/2009 - w sprawie powołania Prezydium Zarzadu PZHT

Uchwała nr 7/2009 - w sprawie zmian w Regulaminie systemu współzawodnictwa sportowego w hokeju na trawie w rozgrywkach juniorów, juniorów młodszych, juniorek i juniorek młodszych

Uchwała nr 8/2009 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików Chłopców i Dziewcząt w hokeju na trawie sez. 2008/09

Uchwała nr 9/2009 - w sprawie zmiany tresci § 4 pkt 6 uchwały nr 8/2008 Zarzadu PZHT z dnia 14 marca 2008r. dotyczacej ryczałtu sędziowskiego stosowanego przy rozliczaniu sedziów prowadzących zawody sportowe hokeja na trawie organizowane przez PZHT i innych rozgrywanych na terenie Polski, w których biorą udział zespoły będace członkami PZHT

Uchwała nr 10/2009 - w sprawie zasad funkcjonowania trenerów szkolenia centralnego w komisjach i wydziałach PZHT i woj.zht

Uchwała nr 11/2009 - w sprawie zmian do Zasad reprezentowania klubów i stowarzyszeń zrzeszonych w Polskim Związku Hokeja na Trawie, oraz trybu zmian przynależności do klubów
Załącznik do Uchwały nr 11/2009 - Tekst jednolity

Uchwała nr 12/2009 - w sprawie dokonania zmian w Regulaminie systemu współzawodnictwa sportowego hokeja na trawie
Załącznik do Uchwały nr 12/2009 - Tekst jednolity

Uchwała nr 13/2009 - w sprawie zatwierdzenia zmian w taryfikatorze opłat regulaminowych oraz kar dyscyplinarnych w sezonie 2009/2010
Załącznik do Uchwały nr 13/2009 - Tabela taryfikatora

Uchwała nr 14/2009 - w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZHT
Załącznik do Uchwały nr 14/2009 - Regulamin dyscyplinarny

Uchwała nr 15/2009 - w sprawie ogłoszenia konkursu na pełnienie funkcji trenerakadry narodowej kobiet i kadry młodzieżowej kobiet do 21 lat w hokeju na trawie.
Załącznik 1 do Uchwały nr 15/2009 kwestionariusz osobowy
Załącznik 2 do Uchwały nr 15/2009 regulamin konkursu

Uchwała nr 16/2009 w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie rozgrywek o Mistrzostwo Polski seniorów II ligi sez. 2009/10 oraz zatwierdzenia regulaminu rozgrywek o Mistrzostwo Polski juniorek młodszych sez. 2009/10 (XVI Ogólnopolska Olimpiada Młodziezy)

Uchwała nr 17/2009 w sprawie podziału funkcji w Zarządzie Polskiego Związku Hokeja na Trawie
Załącznik do Uchwały nr 17/2009 Schemat organizacyjny PZHT

Uchwała nr 18/2009 w sprawie dokonania zmian w przepisach gry w hokeju halowym

Uchwała nr 19/2009 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Halowych Mistrzostw Polski seniorów sez. 2009/10
Załącznik do Uchwały nr 19/2009 Regulamin Halowych Mistrzostw Polski seniorów sez.2009/10

Uchwała nr 20/2009 w sprawie zatwierdzenia taryfikatora dotyczącego opłat regulaminowych oraz kar dyscyplinarnych w sezonie halowym 2009/2010
Załącznik do Uchwały nr 20/2009 Taryfikator opłat sezon halowy 2009/2010

Uchwała nr 21/2009 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie przyznawania i pozbawiania licencji trenera hokeja na trawie

Uchwała nr 22/2009 w sprawie przyjęcia kandydatury Krzysztofa Rachwalskiego do pełnienia funkcji trenera reprezentacji narodowej kobiet oraz kadry młodzieżowej kobiet K-21 w hokeju na trawie

Uchwała nr 23/2009 w sprawie zatwierdzenia organizacji finałów Halowych Mistrzostw Polski w kategoriach juniorek, juniorek młodszych, juniorów i juniorów młodszych w sezonie 2009/2010

Uchwała nr 24/2009 w sprawie zatwierdzenia:

-Regulaminu Halowych Mistrzostw Polski seniorek sez.2009/10.

-Regulaminu Halowych Mistrzostw Polski juniorek sez. 2009/10.

-Regulaminu Halowych Mistrzostw Polski juniorek młodszych sez. 2009/10.

-Regulaminu Halowych Mistrzostw Polski juniorów sez. 2009/10.

-Regulaminu Halowych Mistrzostw Polski juniorów młodszych sez. 2009/10.

Uchwała nr 25/2009 w sprawie przyznania odznaczenia im. Sobiesława Paczkowskiego Panu Tadeuszowi Lolo

Uchwała nr 26/2009 w sprawie zatwierdzenia podziału zawodniczek i zawodników szkolenia wojewódzkiego w 2010 roku

Uchwała nr 27/2009 w sprawie zwołania Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHT

Newsletter — zapisz się