Uchwaa nr 01/2017 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia liczby delegatw na Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatw PZHT - 18 marca 2017r. - Pozna

Uchwaa nr 02/2017 Zarzdu PZHT w sprawie podziau dofinansowania ze rodkw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2017

Uchwaa nr 03/2017 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia projektw regulaminw wyboru Prezesa PZHT, czonkw Komisji Rewizyjnej PZHT oraz czonkw Zarzdu PZHT na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatw PZHT ? 18.03.2017r. (projekty regulaminw wyborw w zaczeniu: Prezesa PZHT, Czonkw Komisji Rewizyjnej PZHT, Czonkw Zarzdu PZHT)

Uchwaa nr 04/2017 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminw wyborw: Prezesa PZHT, czonkw Komisji Rewizyjnej PZHT oraz czonkw Zarzdu PZHT na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatw PZHT ? 18.03.2017r.(regulaminy wyborw w zaczeniu: Prezesa PZHT, Czonkw Komisji Rewizyjnej PZHT, Czonkw Zarzdu PZHT)

Uchwaa nr 05/2017 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia zmiany w projekcie porzdku obrad na Sprawozdawczo ? Wyborcze Walnego Zgromadzenie Delegatw PZHT 18.03.2017r.

Uchwaa nr 06/2017 Zarzdu PZHT w sprawie przeoenia terminu Sprawozdawczo ? Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatw PZHT w dniu 18.03.2017r.

Uchwaa nr 07/2017 Zarzdu PZHT w sprawie rezygnacji Krzysztofa Tratwala z funkcji Wiceprezesa oraz czonkostwa w Zarzdzie Polskiego Zwizku Hokeja na Trawie

Uchwaa nr 08/2017 Zarzdu PZHT w sprawie objcia funkcji Wiceprezesa PZHT przez Tomasza Lisieckiego

Uchwaa nr 09/2017 Zarzdu PZHT w sprawie zwoania Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatw PZHT - 10 czerwca 2017r. - Pozna (zacznik 1 - ankieta zgoszeniowa delegata)(zacznik 2 - projekt porzdku obrad) (zacznik 3 - ankieta zgoszeniowa kandydata na Prezesa PZHT)

Uchwaa nr 01/K/2017 w sprawie zatwierdzenia skadw poszczeglnych Komisji, Kolegiw i Wydziaw Polskiego Zwizku Hokeja na Trawie

Uchwaa nr 02/K/2017 w sprawie wyznaczenia wsporganizatorw rozgrywek o MP sez. 2017/2018 w poszczeglnych kategoriach wiekowych oraz przyznania organizacji finaw rozgrywek o MP sez. 2017/2018 w poszczeglnych kategoriach wiekowych

Uchwaa nr 03/K/2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu wspzawodnictwa sportowego w hokeju na trawie sez. 2017/2018 wraz z regulaminami rozgrywek o Mistrzostwo Polski sez. 2017/2018 w poszczeglnych kategoriach wiekowych oraz taryfikatorem opat sez. 2017/2018(zacznik 1 - Regulamin systemu wspzawodnictwa sportowego w hokeju na trawie sez. 2017/2018)(zacznik 2 - Regulamin MP seniorw I liga)) (zacznik 3 - Regulamin MP seniorw II liga)) (zacznik 4 - Regulamin MP juniorw) (zacznik 5 - Regulamin MP juniorek) (zacznik 6 - Regulamin MP juniorw modszych) (zacznik 7 - Regulamin MP juniorek modszych) (zacznik 8 - Taryfikator opat sez. 2017/2018)

Uchwaa nr 04/K/2017 w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminach rozgrywek o Mistrzostwo Polski w poszczeglnych kategoriach wiekowych w sezonie 2017/2018

(zacznik 1 - Skorygowany Regulamin MP juniorek sez. 2017/2018)(zacznik 2 - Skorygowany Regulamin MP juniorek modszych sez. 2017/2018) (zacznik 3 - Skorygowany regulamin MP juniorw modszych sez. 2017/2018)

Uchwaa nr 05/K/2017 w sprawie zwoania Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatw PZHT 04.11.2017r. - Pozna (zacznik 1 - ankieta zgoszeniowa delegata)(zacznik 2 - projekt porzdku obrad) (zacznik 3 - ankieta zgoszeniowa kandydata na Prezesa PZHT) (zacznik 4 - wzr owiadczenia lustracyjnego)(zacznik 5 - wzr owiadczenia o zoeniu owiadczenia lustracyjnego)

Uchwaa nr 06/K/2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek o Mistrzostwo Polski kobiet sez. 2017/2018 (zacznik - regulamin MP seniorek sez. 2017/2018)

Uchwaa nr 07/K/2017w sprawie ogoszenia konkursu na penienie funkcji Sekretarza Generalnego PZHT

Uchwaa nr 08/K/2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek o Halowe Mistrzostwo Polski seniorw i seniorek sez. 2017/2018 a take taryfikatora opat sez. 2017/2018(zacznik nr 1- regulamin HMP seniorek sez. 2017/2018)(zacznik nr 2- regulamin HMP seniorw sez. 2017/2018)(zacznik nr 3- taryfikator opat sez. 2017/2018)

Uchwaa nr 09/K/2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek o Halowe Mistrzostwo Polski juniorw sez 2017/2018(zacznik nr 1- regulamin HMP juniorw sez. 2017/2018)

Newsletter — zapisz się