Uchwały 2017

Uchwała nr 01/2017 Zarządu PZHT  w sprawie zatwierdzenia liczby delegatów na Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT - 18 marca 2017r. - Poznań

Uchwała nr 02/2017 Zarządu PZHT  w sprawie podziału dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2017

Uchwała nr 03/2017 Zarządu PZHT  w sprawie zatwierdzenia projektów regulaminów wyboru Prezesa PZHT, członków Komisji Rewizyjnej PZHT oraz członków Zarządu PZHT na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT – 18.03.2017r. (projekty regulaminów wyborów w załączeniu: Prezesa PZHT, Członków Komisji Rewizyjnej PZHT, Członków Zarządu PZHT)

Uchwała nr 04/2017 Zarządu PZHT  w sprawie zatwierdzenia regulaminów wyborów: Prezesa PZHT, członków Komisji Rewizyjnej PZHT oraz członków Zarządu PZHT na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT – 18.03.2017r. (regulaminy wyborów w załączeniu: Prezesa PZHT, Członków Komisji Rewizyjnej PZHT, Członków Zarządu PZHT)

Uchwała nr 05/2017 Zarządu PZHT  w sprawie zatwierdzenia zmiany w projekcie porządku obrad na Sprawozdawczo – Wyborcze Walnego Zgromadzenie Delegatów PZHT 18.03.2017r.

Uchwała nr 06/2017 Zarządu PZHT  w sprawie przełożenia terminu Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHT w dniu 18.03.2017r.

Uchwała nr 07/2017 Zarządu PZHT  w sprawie rezygnacji Krzysztofa Tratwala z funkcji Wiceprezesa oraz członkostwa w Zarządzie Polskiego Związku Hokeja na Trawie

Uchwała nr 08/2017 Zarządu PZHT  w sprawie objęcia funkcji Wiceprezesa PZHT przez Tomasza Lisieckiego

Uchwała nr 09/2017 Zarządu PZHT  w sprawie zwołania Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHT - 10 czerwca 2017r. - Poznań (załącznik 1 - ankieta zgłoszeniowa delegata)(załącznik 2 - projekt porządku obrad) (załącznik 3 - ankieta zgłoszeniowa kandydata na Prezesa PZHT)

Uchwała nr 01/K/2017   w sprawie zatwierdzenia składów poszczególnych Komisji, Kolegiów i Wydziałów Polskiego Związku Hokeja na Trawie

Uchwała nr 02/K/2017   w sprawie wyznaczenia współorganizatorów rozgrywek o MP sez. 2017/2018 w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz przyznania organizacji finałów rozgrywek o MP sez. 2017/2018 w poszczególnych kategoriach wiekowych

Uchwała nr 03/K/2017   w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu współzawodnictwa sportowego w hokeju na trawie sez. 2017/2018 wraz z regulaminami rozgrywek o Mistrzostwo Polski sez. 2017/2018 w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz taryfikatorem opłat sez. 2017/2018(załącznik 1 - Regulamin systemu współzawodnictwa sportowego w hokeju na trawie sez. 2017/2018)(załącznik 2 - Regulamin MP seniorów I liga)) (załącznik 3 - Regulamin MP seniorów II liga)) (załącznik 4 - Regulamin MP juniorów) (załącznik 5 - Regulamin MP juniorek) (załącznik 6 - Regulamin MP juniorów młodszych) (załącznik 7 - Regulamin MP juniorek młodszych) (załącznik 8 - Taryfikator opłat sez. 2017/2018)

Uchwała nr 04/K/2017   w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminach rozgrywek o Mistrzostwo Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych w sezonie 2017/2018

(załącznik 1 - Skorygowany Regulamin MP juniorek sez. 2017/2018)(załącznik 2 - Skorygowany Regulamin MP juniorek młodszych sez. 2017/2018) (załącznik 3 - Skorygowany regulamin MP juniorów młodszych sez. 2017/2018)

Uchwała nr 05/K/2017  w sprawie zwołania Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHT 04.11.2017r. - Poznań (załącznik 1 - ankieta zgłoszeniowa delegata)(załącznik 2 - projekt porządku obrad) (załącznik 3 - ankieta zgłoszeniowa kandydata na Prezesa PZHT) (załącznik 4 - wzór oświadczenia lustracyjnego)(załącznik 5 - wzór oświadczenia o złożeniu oświadczenia lustracyjnego)

Uchwała nr 06/K/2017  w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek o Mistrzostwo Polski kobiet sez. 2017/2018 (załącznik - regulamin MP seniorek sez. 2017/2018)

Uchwała nr 07/K/2017  w sprawie ogłoszenia konkursu na pełnienie funkcji Sekretarza Generalnego PZHT

Uchwała nr 08/K/2017  w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek o Halowe Mistrzostwo Polski seniorów i seniorek sez. 2017/2018 a także taryfikatora opłat sez. 2017/2018 (załącznik nr 1- regulamin HMP seniorek sez. 2017/2018) (załącznik nr 2- regulamin HMP seniorów sez. 2017/2018) (załącznik nr 3- taryfikator opłat sez. 2017/2018)

Uchwała nr 09/K/2017  w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek o Halowe Mistrzostwo Polski juniorów sez 2017/2018 (załącznik nr 1- regulamin HMP juniorów sez. 2017/2018)

Newsletter — zapisz się