Uchwaa nr 32/2014 Zarzdu PZHT w sprawie podziau dofinansowania ze rodkw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2015

Uchwaa nr 31/2014 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia testu zgodnoci z zasadami dobrego rzdzenia - good governance - dla Polskiego Zwizku Hokeja na Trawie

Uchwaa nr 30/2014 Zarzdu PZHT w sprawie zwoania Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatw PZHT

Uchwaa nr 29/2014 Zarzdu PZHT w sprawie okrelenia sposobu komunikacji pomidzy Biurem PZHT a Czonkami PZHT oraz Delegatami na potrzeby Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatw PZHT w roku 2015

Uchwaa nr 28/2014 Zarzdu PZHT w sprawie przyjcia Polskich Przepisw Antydopingowych Polskie Przepisy Antydopingowe w zaczeniu

Uchwaa nr 27/2014 Zarzdu PZHT w sprawie poszerzenia skadu Zarzdu PZHT

Uchwaa nr 26/2014 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek sez. 2014/2015 ? Halowe Mistrzostwa Polski seniorek Regulamin w zaczeniu

Uchwaa nr 25/2014 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia zmiany przepisw gry w hokeja na trawie w hali

Uchwaa nr 24/2014 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia zmian w taryfikatorze opat regulaminowych oraz kar dyscyplinarnych w sezonie 2014/2015 - hala Taryfikator w zaczeniu

Uchwaa nr 23/2014 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek sez. 2014/2015 ? Halowe Mistrzostwa Polski seniorw Regulamin w zaczeniu

Uchwaa nr 22/2014 Zarzdu PZHT w sprawie ustalenia wysokoci zwrotu kosztw przejazdu zawodnikom i kierownictwu szkolenia centralnego oraz osobom bdcym czonkami zarzdu, wydziaw i komisji PZHT

Uchwaa nr 21/2014 Zarzdu PZHT w sprawie dokonania zmian w Zasadach reprezentowania klubw i stowarzysze zrzeszonych w Polski Zwizku Hokeja na Trawie, tryb zmian przynalenoci do klubw w sezonie 2014/2015

Uchwaa nr 20/2014 Zarzdu PZHT  w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu wspzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2014/2015 ? Mistrzostwa Polski juniorek modszych Regulamin w zaczeniu

Uchwaa nr 19/2014 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu wspzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2014/2015 ? Mistrzostwa Polski juniorw modszych Regulamin w zaczeniu

Uchwaa nr 18/2014 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu wspzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2014/2015 ? Mistrzostwa Polski juniorek Regulamin w zaczeniu

Uchwaa nr 17/2014 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu wspzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2014/2015 ? Mistrzostwa Polski seniorek. Regulamin w zaczeniu

Uchwaa nr 16/2014 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu wspzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2014/2015 ? Mistrzostwa Polski seniorw II liga. Regulamin w zaczeniu

Uchwaa nr 15/2014 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu wspzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2014/2015 ? Mistrzostwa Polski juniorw. Regulamin w zaczeniu

Uchwaa nr 14/2014 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu wspzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2014/2015 ? Mistrzostwa Polski seniorw I liga. Regulamin w zaczeniu

Uchwaa nr 13/2014 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia zmian w taryfikatorze opat regulaminowych oraz kar dyscyplinarnych w sezonie 2014/2015. Taryfikator w zaczeniu

Uchwaa nr 12/2014 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu wspzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2014/2015 Regulamin w zaczeniu

Uchwaa nr 11/2014 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu udzielania zamwie publicznych o wartoci szacunkowej nieprzekraczajcej rwnowartoci kwoty 30 000 euro oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowych w PZHT

Regulamin udzielania zamwie publicznych o wartoci szacunkowej nieprzekraczajcej rwnowartoci kwoty 30 tys. euro w zaczeniu

Regulamin pracy Komisji Przetargowych

Uchwaa nr 10/2014 Zarzdu PZHT  w sprawie zatwierdzenia Piotra Gruszczyskiego jako nowego czonka Zarzdu PZHT

Uchwaa nr 9/2014 Zarzdu PZHT  w sprawie utworzenia Fundacji Rozwoju Hokeja na Trawie w Polsce

Uchwaa nr 8/2014 Zarzdu PZHT  w sprawie upowanienia Krystyny Michaowskiej do reprezentowania Polskiego Zwizku Hokeja na Trawie w sprawach dotyczcych praw i obowizkw majtkowych PZHT

Uchwaa nr 7/2014 Zarzdu PZHT  w sprawie rezygnacji Dariusza Markiewicza z czonkostwa w Zarzdzie Polskiego Zwizku Hokeja na Trawie

Uchwaa nr 6/2014 Zarzdu PZHT  w sprawie rezygnacji Krzysztofa Witczaka z czonkostwa w Zarzdzie Polskiego Zwizku Hokeja na Trawie

Uchwaa nr 5/2014 Zarzdu PZHT  w sprawie wdroenia systemu wydawania licencji trenerskich. System w zaczeniu

Uchwaa nr 4/2014 Zarzdu PZHT  w sprawie organizacji kursw szkoleniowych i wydawania uprawnie instruktora i trenera II klasy w hokeju na trawie

Uchwaa nr 3/2014 Zarzdu PZHT  w sprawie uprawnie trenerskich

Uchwaa nr 2/2014 Zarzdu PZHT  w sprawie zmian w podziale funkcji w Zarzdzie PZHT schemat w zaczeniu

Uchwaa nr 1/2014 Zarzdu PZHT  w sprawie zatwierdzenia liczby delegatw na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatw PZHT - 08 marca 2014r. - Pozna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter — zapisz się