Uchwały 2014

 

Uchwała nr 32/2014 Zarządu PZHT w sprawie podziału dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2015

Uchwała nr 31/2014 Zarządu PZHT w sprawie zatwierdzenia testu zgodności z zasadami dobrego rządzenia - good governance - dla Polskiego Związku Hokeja na Trawie

Uchwała nr 30/2014 Zarządu PZHT w sprawie zwołania Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHT

Uchwała nr 29/2014 Zarządu PZHT w sprawie określenia sposobu komunikacji pomiędzy Biurem PZHT a Członkami PZHT oraz Delegatami na potrzeby Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHT w roku 2015

Uchwała nr 28/2014 Zarządu PZHT w sprawie przyjęcia Polskich Przepisów Antydopingowych Polskie Przepisy Antydopingowe w załączeniu

Uchwała nr 27/2014 Zarządu PZHT w sprawie poszerzenia składu Zarządu PZHT

Uchwała nr 26/2014 Zarządu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek sez. 2014/2015 – Halowe Mistrzostwa Polski seniorek Regulamin w załączeniu

Uchwała nr 25/2014 Zarządu PZHT w sprawie zatwierdzenia zmiany przepisów gry w hokeja na trawie w hali

Uchwała nr 24/2014 Zarządu PZHT w sprawie zatwierdzenia zmian w taryfikatorze opłat regulaminowych oraz kar dyscyplinarnych w sezonie 2014/2015 - hala Taryfikator w załączeniu

Uchwała nr 23/2014 Zarządu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek sez. 2014/2015 – Halowe Mistrzostwa Polski seniorów Regulamin w załączeniu

Uchwała nr 22/2014 Zarządu PZHT w sprawie ustalenia wysokości zwrotu kosztów przejazdu zawodnikom i kierownictwu szkolenia centralnego oraz osobom będącym członkami zarządu, wydziałów i komisji PZHT

Uchwała nr 21/2014 Zarządu PZHT w sprawie dokonania zmian w Zasadach reprezentowania klubów i stowarzyszeń zrzeszonych w Polski Związku Hokeja na Trawie, tryb zmian przynależności do klubów w sezonie 2014/2015

Uchwała nr 20/2014 Zarządu PZHT  w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu współzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2014/2015 – Mistrzostwa Polski juniorek młodszych Regulamin w załączeniu

Uchwała nr 19/2014 Zarządu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu współzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2014/2015 – Mistrzostwa Polski juniorów młodszych Regulamin w załączeniu

Uchwała nr 18/2014 Zarządu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu współzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2014/2015 – Mistrzostwa Polski juniorek Regulamin w załączeniu

Uchwała nr 17/2014 Zarządu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu współzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2014/2015 – Mistrzostwa Polski seniorek. Regulamin w załączeniu

Uchwała nr 16/2014 Zarządu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu współzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2014/2015 – Mistrzostwa Polski seniorów II liga. Regulamin w załączeniu

Uchwała nr 15/2014 Zarządu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu współzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2014/2015 – Mistrzostwa Polski juniorów. Regulamin w załączeniu

Uchwała nr 14/2014 Zarządu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu współzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2014/2015 – Mistrzostwa Polski seniorów I liga. Regulamin w załączeniu

Uchwała nr 13/2014 Zarządu PZHT w sprawie zatwierdzenia zmian w taryfikatorze opłat regulaminowych oraz kar dyscyplinarnych w sezonie 2014/2015. Taryfikator w załączeniu

Uchwała nr 12/2014 Zarządu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu współzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2014/2015 Regulamin w załączeniu

Uchwała nr 11/2014 Zarządu PZHT w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowych w PZHT

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro w załączeniu

Regulamin pracy Komisji Przetargowych

Uchwała nr 10/2014 Zarządu PZHT  w sprawie zatwierdzenia Piotra Gruszczyńskiego jako nowego członka Zarządu PZHT

Uchwała nr 9/2014 Zarządu PZHT  w sprawie utworzenia Fundacji Rozwoju Hokeja na Trawie w Polsce

Uchwała nr 8/2014 Zarządu PZHT  w sprawie upoważnienia Krystyny Michałowskiej do reprezentowania Polskiego Związku Hokeja na Trawie w sprawach dotyczących praw i obowiązków majątkowych PZHT

Uchwała nr 7/2014 Zarządu PZHT  w sprawie rezygnacji Dariusza Markiewicza z członkostwa w Zarządzie Polskiego Związku Hokeja na Trawie

Uchwała nr 6/2014 Zarządu PZHT  w sprawie rezygnacji Krzysztofa Witczaka z członkostwa w Zarządzie Polskiego Związku Hokeja na Trawie

Uchwała nr 5/2014 Zarządu PZHT  w sprawie wdrożenia systemu wydawania licencji trenerskich. System w załączeniu

Uchwała nr 4/2014 Zarządu PZHT  w sprawie organizacji kursów szkoleniowych i wydawania uprawnień instruktora i trenera II klasy w hokeju na trawie

Uchwała nr 3/2014 Zarządu PZHT  w sprawie uprawnień trenerskich

Uchwała nr 2/2014 Zarządu PZHT  w sprawie zmian w podziale funkcji w Zarządzie PZHT schemat w załączeniu

Uchwała nr 1/2014 Zarządu PZHT  w sprawie zatwierdzenia liczby delegatów na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT - 08 marca 2014r. - Poznań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter — zapisz się