Uchwały 2013

Uchwała nr 23/2013 Zarządu PZHT w sprawie umorzenia zaległości finansowych klubów sportowych wobec PZHT

Uchwała nr 22/2013 Zarządu PZHT w sprawie zwiększenia składu osobowego Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Trawie o Dariusza Markiewicza

Uchwała nr 21/2013 Zarządu PZHT w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu PZHT przez Pana Dariusza Rachwalskiego

Uchwała nr 20/2013 Zarządu PZHT w sprawie zwołania Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHT

Uchwała nr 19/2013 Zarządu PZHT w sprawie udziału sędziego w testach sprawnościowych podczas imprez międzynarodowych w hokeju na trawie

Uchwała nr 18/2013 Zarządu PZHT w sprawie zmiany przepisów gry w hokeja halowego

Uchwała nr 6 Prezydium Zarządu PZHT z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek sez. 2013/2014 – Halowe Mistrzostwa Polski juniorek młodszych - Regulamin rozgrywek HMP juniorek młodszych sez. 2013/2014

Uchwała nr 5 Prezydium Zarządu PZHT z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek sez. 2013/2014 – Halowe Mistrzostwa Polski juniorów młodszych - Regulamin rozgrywek HMP juniorów młodszych sez. 2013/2014

Uchwała nr 4 Prezydium Zarządu PZHT z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek sez. 2013/2014 – Halowe Mistrzostwa Polski juniorów - Regulamin rozgrywek HMP juniorów sez. 2013/2014

Uchwała nr 3 Prezydium Zarządu PZHT z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek sez. 2013/2014 – Halowe Mistrzostwa Polski seniorek - Regulamin rozgrywek HMP seniorek sez. 2013/2014

Uchwała nr 2 Prezydium Zarządu PZHT z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w taryfikatorze opłat regulaminowych oraz kar dyscyplinarnych w sezonie halowym 2013/2014 - Taryfikator opłat w sezonie halowym 2013/2014

Uchwała nr 1/2013 Prezydium Zarządu PZHT z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek sez. 2013/2014 – Halowe Mistrzostwa Polski seniorów- Regulamin rozgrywek HMP seniorów sez. 2013/2014

Uchwała nr 17/2013 Zarządu PZHT w sprawie zmiany w § 3 pkt 3 do 5 Zasad reprezentowania klubów i stowarzyszeń zrzeszonych w PZHT, tryb zmian przynależności klubowej

Uchwała nr 16/2013 Zarządu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu współzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2013/2014 – Mistrzostwa Polski juniorek młodszych. Regulamin w załączeniu

Uchwała nr 15/2013 Zarządu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu współzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2013/2014 – Mistrzostwa Polski seniorów II liga. Regulamin w załączeniu

Uchwała nr 14/2013 Zarządu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu współzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2013/2014 – Mistrzostwa Polski juniorów. Regulamin w załączeniu

Uchwała nr 13/2013 Zarządu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu współzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2013/2014 – Mistrzostwa Polski juniorów młodszych. Regulamin w załączeniu

Uchwała nr 12/2013 Zarządu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu współzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2013/2014 – Mistrzostwa Polski juniorek. Regulamin w załączeniu

Uchwała nr 11/2013 Zarządu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu współzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2013/2014 – Mistrzostwa Polski seniorek. Regulamin w załączeniu

Uchwała nr 10/2013 Zarządu PZHT w sprawie zatwierdzenia zmian w taryfikatorze opłat regulaminowych oraz kar dyscyplinarnych w sezonie 2013/2014. Taryfikator w załączeniu

Uchwała nr 09/2013 Zarządu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu współzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2013/2014 – Mistrzostwa Polski seniorów I liga. Regulamin w załączeniu

Uchwała nr 08/2013 Zarządu PZHT w sprawie utworzenia OSSM w hokeju na trawie w Tarnowskich Górach

Uchwała nr 07/2013 Zarządu PZHT w sprawie utworzenia OSSM w hokeju na trawie w Gąsawie

Uchwała nr 06/2013 Zarządu PZHT

Uchwała nr 05/2013 Zarządu PZHT w sprawie dokonania zmian w Regulaminie pracy Prezydium Zarządu PZHT -Regulamin Prezydium w załączeniu

Uchwała nr 04/2013 Zarządu PZHT w sprawie powołania Prezydium Zarządu PZHT 

Uchwała nr 03/2013 Zarządu PZHT w sprawie podziału funkcji w Zarządzie PZHT  
- zał. 1 schemat organizacyjny PZHT

Uchwała nr 02/2013 Zarządu PZHT w sprawie zatwierdzenia projektów regulaminów wyboru Prezesa PZHT, członków Komisji Rewizyjnej PZHT oraz członków Zarządu PZHT na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT – 2.03.2013r.  

Regulamin wyborów Członków Zarządu - projekt
Regulamin wyborów Prezesa oraz Członków Komisji Rewizyjnej - projekt

Uchwała nr 01/2013 Zarządu PZHT w sprawie zatwierdzenia liczby delegatów na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT - 02 marca 2013r. - Poznań  

 

 

 

 

 

 

Newsletter — zapisz się