Uchwaa nr 23/2013 Zarzdu PZHT w sprawie umorzenia zalegoci finansowych klubw sportowych wobec PZHT

Uchwaa nr 22/2013 Zarzdu PZHT w sprawie zwikszenia skadu osobowego Zarzdu Polskiego Zwizku Hokeja na Trawie o Dariusza Markiewicza

Uchwaa nr 21/2013 Zarzdu PZHT w sprawie rezygnacji z penienia funkcji czonka Zarzdu PZHT przez Pana Dariusza Rachwalskiego

Uchwaa nr 20/2013 Zarzdu PZHT w sprawie zwoania Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatw PZHT

Uchwaa nr 19/2013 Zarzdu PZHT w sprawie udziau sdziego w testach sprawnociowych podczas imprez midzynarodowych w hokeju na trawie

Uchwaa nr 18/2013 Zarzdu PZHT w sprawie zmiany przepisw gry w hokeja halowego

Uchwaa nr 6 Prezydium Zarzdu PZHT z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek sez. 2013/2014 ? Halowe Mistrzostwa Polski juniorek modszych - Regulamin rozgrywek HMP juniorek modszych sez. 2013/2014

Uchwaa nr 5 Prezydium Zarzdu PZHT z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek sez. 2013/2014 ? Halowe Mistrzostwa Polski juniorw modszych - Regulamin rozgrywek HMP juniorw modszych sez. 2013/2014

Uchwaa nr 4 Prezydium Zarzdu PZHT z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek sez. 2013/2014 ? Halowe Mistrzostwa Polski juniorw - Regulamin rozgrywek HMP juniorw sez. 2013/2014

Uchwaa nr 3 Prezydium Zarzdu PZHT z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek sez. 2013/2014 ? Halowe Mistrzostwa Polski seniorek - Regulamin rozgrywek HMP seniorek sez. 2013/2014

Uchwaa nr 2 Prezydium Zarzdu PZHT z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w taryfikatorze opat regulaminowych oraz kar dyscyplinarnych w sezonie halowym 2013/2014 - Taryfikator opat w sezonie halowym 2013/2014

Uchwaa nr 1/2013 Prezydium Zarzdu PZHT z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek sez. 2013/2014 ? Halowe Mistrzostwa Polski seniorw- Regulamin rozgrywek HMP seniorw sez. 2013/2014

Uchwaa nr 17/2013 Zarzdu PZHT w sprawie zmiany w 3 pkt 3 do 5 Zasad reprezentowania klubw i stowarzysze zrzeszonych w PZHT, tryb zmian przynalenoci klubowej

Uchwaa nr 16/2013 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu wspzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2013/2014 ? Mistrzostwa Polski juniorek modszych. Regulamin w zaczeniu

Uchwaa nr 15/2013 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu wspzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2013/2014 ? Mistrzostwa Polski seniorw II liga. Regulamin w zaczeniu

Uchwaa nr 14/2013 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu wspzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2013/2014 ? Mistrzostwa Polski juniorw. Regulamin w zaczeniu

Uchwaa nr 13/2013 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu wspzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2013/2014 ? Mistrzostwa Polski juniorw modszych. Regulamin w zaczeniu

Uchwaa nr 12/2013 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu wspzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2013/2014 ? Mistrzostwa Polski juniorek. Regulamin w zaczeniu

Uchwaa nr 11/2013 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu wspzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2013/2014 ? Mistrzostwa Polski seniorek. Regulamin w zaczeniu

Uchwaa nr 10/2013 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia zmian w taryfikatorze opat regulaminowych oraz kar dyscyplinarnych w sezonie 2013/2014. Taryfikator w zaczeniu

Uchwaa nr 09/2013 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia regulaminu systemu wspzawodnictwa w hokeju na trawie sez. 2013/2014 ? Mistrzostwa Polski seniorw I liga. Regulamin w zaczeniu

Uchwaa nr 08/2013 Zarzdu PZHT w sprawie utworzenia OSSM w hokeju na trawie w Tarnowskich Grach

Uchwaa nr 07/2013 Zarzdu PZHT w sprawie utworzenia OSSM w hokeju na trawie w Gsawie

Uchwaa nr 06/2013 Zarzdu PZHT

Uchwaa nr 05/2013 Zarzdu PZHT w sprawie dokonania zmian w Regulaminie pracy Prezydium Zarzdu PZHT -Regulamin Prezydium w zaczeniu

Uchwaa nr 04/2013 Zarzdu PZHT w sprawie powoania Prezydium Zarzdu PZHT 

Uchwaa nr 03/2013 Zarzdu PZHT w sprawie podziau funkcji w Zarzdzie PZHT  
- za. 1 schemat organizacyjny PZHT

Uchwaa nr 02/2013 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia projektw regulaminw wyboru Prezesa PZHT, czonkw Komisji Rewizyjnej PZHT oraz czonkw Zarzdu PZHT na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatw PZHT ? 2.03.2013r.  

Regulamin wyborw Czonkw Zarzdu - projekt
Regulamin wyborw Prezesa oraz Czonkw Komisji Rewizyjnej - projekt

Uchwaa nr 01/2013 Zarzdu PZHT w sprawie zatwierdzenia liczby delegatw na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatw PZHT - 02 marca 2013r. - Pozna  

 

 

 

 

 

 

Newsletter — zapisz się