Aktualności

Walne Zgromadzenie Delegatów dokonało wyboru Komisji Rewizyjnej PZHT

W dniu 24.03.2018r. odbyło się w Poznaniu Nadzwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Hokeja na Trawie.

Zgodnie z porządkiem obrad Zgromadzenia, Delegaci dokonali wyboru Komisji Rewizyjnej PZHT w składzie przywołanym poniżej, która ukonstytuowała się następująco:

Gustaw Raczykowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZHT
Waldemar Dzierla - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej PZHT
Waldemar Serowski - Sekretarz Komisji Rewizyjnej PZHT
Jacek Zwierzchowski - Członek Komisji Rewizyjnej PZHT
Marek Sikora - Członek Komisji Rewizyjnej PZHT

Newsletter — zapisz się