Aktualności

Dariusz Kurc nowym Sekretarzem Generalnym Polskiego Związku Hokeja na Trawie

W dniu 14.11.2017r. w siedzibie PZHT przy ul. Chociszewskiego 56 odbył się II etap konkursu na stanowisko Sekretarza Generalnego PZHT. Jedynym kandydatem do pełnienia tej funkcji był dotychczasowy Kierownik Wyszkolenia w PZHT - Dariusz Kurc.

Po pozytywnym zaopiniowaniu kandydatury przez Członków Komisji Konkursowej - prof. dr hab. med. Jerzego Smorawińskiego - Honorowego Prezesa PZHT, Jacka Sobolewskiego - Prezesa PZHT, oraz Marka Cichego - Sekretarza Generalnego PZHT, Komisja wystąpiła do Zarządu Związku z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru Dariusza Kurca na stanowisku Sekretarza Generalnego PZHT.

Zarząd Związku na swoim posiedzeniu w dniu 14.11.2017 podjął stosowną uchwałę w tej sprawie, zatwierdzając wybór Dariusza Kurca na to stanowisko.

Formalnie Dariusz Kurc obejmie nową funkcję z dniem 06.12.2017r., po przejściu obecnego Sekretarza Generalnego - Marka Cichego, na emeryturę.

 

 

 

 

Dariusz Kurc

Newsletter — zapisz się