Przetargi

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej usugi w zakresie nabywania biletw lotniczych dla potrzeb Polskiego Zwizku Hokeja na Trawie z dnia 06.06.2017r. wygraa firma: Biuro Podry ?BRAVO? ul. Powstacw Wielkopolskich 6, 61-895 Pozna.

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spenia wymagania okrelone przez Zamawiajcego w ogoszeniu o udzielenie zamwienia oraz Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia.

Oferta przedstawiona przez w/w firm spenia kryteria okrelone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia oraz jest korzystna pod wzgldem finansowym dla PZHT.

Newsletter — zapisz się