Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie kompleksowej usługi w zakresie nabycia biletów lotniczych dla Polskiego Związku Hokeja na Trawie z dnia 30.05.2017r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowej usługi w zakresie nabywania biletów lotniczych dla potrzeb Polskiego Związku Hokeja na Trawie z dnia 30.05.2017r. wygrała firma: Biuro Podróży „BRAVO” ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 61-895 Poznań.

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferta przedstawiona przez w/w firmę spełnia kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest korzystna pod względem finansowym dla PZHT.

Newsletter — zapisz się