Przetargi

Przetarg z dnia 06.06.2017r. na wykonanie kompleksowej usługi w zakresie nabycia biletów lotniczych dla Polskiego Związku Hokeja na Trawie

 

Informacja dotycząca ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie nabycia biletów lotniczych dla Polskiego Związku Hokeja na Trawie z dnia 06.06.2017r.”

 

ZAPYTANIA DO SIWZ 

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZMIANA SIWZ

ZMIANA zał. 1 - formularz oferty

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

zał. 1 - formularz oferty

zał. 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

zał. 4 - wzór umowy

zał. 5 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej

zał. 6 - wykaz wykonanych usług

Newsletter — zapisz się