Przetargi

 

Informacja dotyczca ofert zoonych w przetargu nieograniczonym na ?Wykonanie kompleksowej usugi w zakresie nabycia biletw lotniczych dla Polskiego Zwizku Hokeja na Trawie z dnia 06.06.2017r.?

 

ZAPYTANIA DO SIWZ 

 

 

Ogoszenie o zmianie ogoszenia

ZMIANA SIWZ

ZMIANA za. 1 - formularz oferty

 

Ogoszenie o wszczciu postpowania

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia

za. 1 - formularz oferty

za. 2 - owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

za. 3 - owiadczenie o spenianiu warunkw udziau

za. 4 - wzr umowy

za. 5 - informacja o przynalenoci do grupy kapitaowej

za. 6 - wykaz wykonanych usug

Newsletter — zapisz się