Aktualności

Komunikat o powołaniu Rady do spraw Kompetencji Sektora Sportowego

W dniu 23 maja 2017, w Instytucie Sportu – PIB w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Sportowego. Prace Rady odbywają się w ramach projektu pt. European Sector Skills Alliance for Sport (ESSA-Sport), który jest realizowany przez 18 państw Unii Europejskiej w celu zwiększenia wiedzy o potrzebach i możliwościach kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze sportowym. Udział wzięło ponad 30-tu przedstawicieli różnych środowisk sektora kultury fizycznej.

Projekt jest realizowany przez Instytut Sportu – PIB we współpracy z partnerami społecznymi. Międzynarodowym koordynatorem projektu jest European Observatoire of Sport and Employment (EOSE).

Po cennej dyskusji wskazano cele i powołano siedmioosobowy Zarząd Rady. Nominację Dyrektora Instytutu Sportu – PIB na stanowisko przewodniczącej Rady otrzymała Pani Jolanta Żyśko (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie), a koordynatorem projektu został Pan Piotr Marek (Instytut Sportu – PIB).

Podstawowym celem działań zespołu jest opracowanie i przedstawienie środowisku skutecznych rozwiązań w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia w sektorze sportu oraz uznania i rozpoznawalności nadawanych kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej.

Strona projektu: www.essa-sport.eu

Poniżej pełna lista członków Rady do spraw Kompetencji Sektora Sportowego.

Zarząd Rady ds. Kompetencji Sektora Sportowego:
• Żyśko Jolanta Przewodnicząca Rady, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji;
• Marek Piotr Koordynator projektu, Instytut Sportu – PIB;
• Cierpiał-Wolan Marek, Główny Urząd Statystyczny, Ośrodek Statystyki Sportu i Turystyki;
• Pawlak Gabriel, Polski Związek Trenerów Personalnych;
• Ratajczak Joanna, Uniwersytet Szczeciński;
• Siniarski-Czaplicki Michał, Uniwersytet Łódzki;
• Tauber Maciej, Instytut Badań Edukacyjnych.

Członkowie Rady ds. Kompetencji Sektora Sportowego:
• Brachfogel Marcin, Ministerstwo Sportu i Turystyki;
• Butkiewicz Michał, Edukacja i Praca;
• Czarnecka Danuta, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
• Groffik Bartosz, Polskie Stowarzyszenie Trenerów Personalnych;
• Hertel Marek, Łódzki Związek Piłki Siatkowej;
• Huciński Tadeusz, Polski Związek Koszykówki;
• Jaszczur-Nowicki Jarosław, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski;
• Korpak Bartłomiej, Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny;
• Kowalski Ryszard, TKKF Toruń;
• Krawczyński Marcin, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku;
• Kurkiewicz Andrzej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
• Lech Andrzej, Polska Izba Firm Szkoleniowych;
• Makaruk Hubert, Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej;
• Malinowska Ewa, Główny Urząd Statystyczny, Ośrodek Statystyki Sportu i Turystyki;
• Nowak Marcin, Ministerstwo Sportu i Turystyki;
• Panfil Łukasz, Wyższa Szkoła Coachingu we Wrocławiu;
• Perkowski Krzysztof, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie;
• Piątek Andrzej, Polski Związek Kolarski;
• Rutecka Alicja, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego;
• Skrzypczyk Rafał, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji;
• Skubis Jacek, Polskie Stowarzyszenie Trenerów Judo, Polski Związek Judo;
• Szeliga Łukasz, Polski Związek Sportowców Niepełnosprawnych "START";
• Szumilewicz Anna, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku;
• Szymczak Agnieszka, Instytut Badań Edukacyjnych;
• Świderek Alojzy, Polski Związek Piłki Siatkowej;
• Świebocka-Nerkowska Anna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;
• Włodarczyk Urszula, Instytut Sportu – PIB;
• Wojciechowski Tadeusz, Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji;
• Żukowski Ludwik, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa.

Osoby wspierające:
• Wosik Rafał, obsługa prawna;
• Batorzyńska Paulina, studentka studiów doktoranckich AWF Warszawa;
• Mazur Zuzanna, studentka studiów doktoranckich AWF Warszawa;
• Kaleńczuk Łukasz, student studiów doktoranckich AWF Warszawa.

 

Newsletter — zapisz się