Aktualności

W dniu 23 maja 2017, w Instytucie Sportu ? PIB w Warszawie odbyo si pierwsze posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Sportowego. Prace Rady odbywaj si w ramach projektu pt. European Sector Skills Alliance for Sport (ESSA-Sport), ktry jest realizowany przez 18 pastw Unii Europejskiej w celu zwikszenia wiedzy o potrzebach i moliwociach kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze sportowym. Udzia wzio ponad 30-tu przedstawicieli rnych rodowisk sektora kultury fizycznej.

Projekt jest realizowany przez Instytut Sportu ? PIB we wsppracy z partnerami spoecznymi. Midzynarodowym koordynatorem projektu jest European Observatoire of Sport and Employment (EOSE).

Po cennej dyskusji wskazano cele i powoano siedmioosobowy Zarzd Rady. Nominacj Dyrektora Instytutu Sportu ? PIB na stanowisko przewodniczcej Rady otrzymaa Pani Jolanta yko (Szkoa Gwna Turystyki i Rekreacji w Warszawie), a koordynatorem projektu zosta Pan Piotr Marek (Instytut Sportu ? PIB).

Podstawowym celem dziaa zespou jest opracowanie i przedstawienie rodowisku skutecznych rozwiza w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia w sektorze sportu oraz uznania i rozpoznawalnoci nadawanych kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej.

Strona projektu: www.essa-sport.eu

Poniej pena lista czonkw Rady do spraw Kompetencji Sektora Sportowego.

Zarzd Rady ds. Kompetencji Sektora Sportowego:
? yko Jolanta Przewodniczca Rady, Szkoa Gwna Turystyki i Rekreacji;
? Marek Piotr Koordynator projektu, Instytut Sportu ? PIB;
? Cierpia-Wolan Marek, Gwny Urzd Statystyczny, Orodek Statystyki Sportu i Turystyki;
? Pawlak Gabriel, Polski Zwizek Trenerw Personalnych;
? Ratajczak Joanna, Uniwersytet Szczeciski;
? Siniarski-Czaplicki Micha, Uniwersytet dzki;
? Tauber Maciej, Instytut Bada Edukacyjnych.

Czonkowie Rady ds. Kompetencji Sektora Sportowego:
? Brachfogel Marcin, Ministerstwo Sportu i Turystyki;
? Butkiewicz Micha, Edukacja i Praca;
? Czarnecka Danuta, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego;
? Groffik Bartosz, Polskie Stowarzyszenie Trenerw Personalnych;
? Hertel Marek, dzki Zwizek Piki Siatkowej;
? Huciski Tadeusz, Polski Zwizek Koszykwki;
? Jaszczur-Nowicki Jarosaw, Uniwersytet Warmisko-Mazurski;
? Korpak Bartomiej, Akademicki Zwizek Sportowy Zarzd Gwny;
? Kowalski Ryszard, TKKF Toru;
? Krawczyski Marcin, Rada Gwna Nauki i Szkolnictwa Wyszego. Ateneum-Szkoa Wysza w Gdasku;
? Kurkiewicz Andrzej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego;
? Lech Andrzej, Polska Izba Firm Szkoleniowych;
? Makaruk Hubert, Akademia Wychowania Fizycznego w Biaej Podlaskiej;
? Malinowska Ewa, Gwny Urzd Statystyczny, Orodek Statystyki Sportu i Turystyki;
? Nowak Marcin, Ministerstwo Sportu i Turystyki;
? Panfil ukasz, Wysza Szkoa Coachingu we Wrocawiu;
? Perkowski Krzysztof, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie;
? Pitek Andrzej, Polski Zwizek Kolarski;
? Rutecka Alicja, Olsztyska Szkoa Wysza im. Jzefa Rusieckiego;
? Skrzypczyk Rafa, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji;
? Skubis Jacek, Polskie Stowarzyszenie Trenerw Judo, Polski Zwizek Judo;
? Szeliga ukasz, Polski Zwizek Sportowcw Niepenosprawnych "START";
? Szumilewicz Anna, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdasku;
? Szymczak Agnieszka, Instytut Bada Edukacyjnych;
? widerek Alojzy, Polski Zwizek Piki Siatkowej;
? wiebocka-Nerkowska Anna, Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci;
? Wodarczyk Urszula, Instytut Sportu ? PIB;
? Wojciechowski Tadeusz, Fundacja Rozwoju Systemw Edukacji;
? ukowski Ludwik, Stowarzyszenie Instruktorw i Trenerw Narciarstwa.

Osoby wspierajce:
? Wosik Rafa, obsuga prawna;
? Batorzyska Paulina, studentka studiw doktoranckich AWF Warszawa;
? Mazur Zuzanna, studentka studiw doktoranckich AWF Warszawa;
? Kaleczuk ukasz, student studiw doktoranckich AWF Warszawa.

 

Newsletter — zapisz się