Aktualności

 

 

Na pocztku roku 2018 odbd si rozgrywki Halowych Klubowych Pucharw Europy poszczeglnych grup.

W przypadku druyn klubowych eskich - Polska zostaa zakwalifikowana do udziau w turnieju Challenge I, a zatem do najniszego szczebla rozgrywek.

W przypadku druyn klubowych mskich - Polska zostaa zakwalifikowana do udziau w turnieju Trophy. Wyej w hierarchii jest tylko turniej Cup.

Zarwno w turnieju Cup oraz Trophy, uprawnionymi do udziau druynami s Mistrzowie rozgrywek krajowych w danym sezonie. Regulamin Europejskiej Federacji Hokeja jednoznacznie zakazuje substytuowania druyny Mistrza kraju innymi druynami, ktre zajy kolejne miejsca w danym sezonie rozgrywek krajowych.

Po dokonaniu konsultacji z Halowym Mistrzem Polski - KS Pomorzanin Toru, PZHT uzyska od Europejskiej Federacji Hokeja prolongat terminu zgoszenia polskich druyn w powyszych rozgrywkach, co dao czas na przeprowadzenie KS Pomorzanin Toru stosownych rozmw z przedstawicielami wadz lokalnych w zakresie dofinansowania organizacji lub samego udziau klubu w rozgrywkach o Halowy Klubowy Puchar Europy Trophy.

Niestety, zgodnie z informacj przekazan przez KS Pomorzanin Toru, rozmowy okazay si bezskuteczne, w wyniku czego klub nie potwierdzi swojego udziau w powyszych rozgrywkach. Halowy Mistrz Polski kobiet - KS Hokej Start Brzeziny, rwnie nie dokona potwierdzenia udziau w imprezie w wyznaczonym terminie do PZHT.

PZHT poinformowa w zwizku z tym EHF o sytuacji oraz o braku udziau polskich druyn w przyszorocznych rozgrywkach HKPE.

Decyzja o konsekwencjach braku udziau polskich druyn klubowych w powyych rozgrywkach podjta bdzie w odpowiednim terminie przez EHF.

Newsletter — zapisz się