Uchwaa nr 10/2015 Zarzdu PZHT  w sprawie zatwierdzenia testu zgodnoci z zasadami dobrego rzdzenia ? good governance ? dla Polskiego Zwizku Hokeja na Trawie na rok 2016

Uchwaa nr 9/2015 Zarzdu PZHT  w sprawie zwoania Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatw PZHT

Uchwaa nr 8/2015 Zarzdu PZHT  w sprawie okrelenia sposobu komunikacji pomidzy Biurem PZHT a Czonkami PZHT oraz Delegatami na potrzeby Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatw PZHT w roku 2016

Uchwaa nr 7/2015 Zarzdu PZHT  w sprawie zatwierdzenia taryfikatora opat oraz regulaminw rozgrywek w poszczeglnych kategoriach wiekowych w sezonie halowym 2015/2016

- Taryfikator opat sez. 2015/2016 - hala

- Regulamin rozgrywek HMP seniorw sez. 2015/2016

- Regulamin rozgrywek HMP seniorek sez. 2015/2016

- Regulamin rozgrywek HMP juniorw sez. 2015/2016

- Regulamin rozgrywek HMP juniorek sez. 2015/2016

 

Uchwaa nr 6/2015 Zarzdu PZHT  w sprawie zatwierdzenia zmian w przepisach gry w hokeju halowym. - tekst jednolity przepisw

Uchwaa nr 5/2015 Zarzdu PZHT  w sprawie zatwierdzenia taryfikatora opat sez. 2015/2016 oraz regulaminu systemu wspzawodnictwa sportowego w hokeju na trawie wraz z regulaminami rozgrywek o Mistrzostwo Polski w poszczeglnych kategoriach w sezonie 2015/2016

- Taryfikator opat sez. 2015/2016

- Regulamin systemu wspzawodnictwa w hokeju na trawie i Dzia I - Regulamin rozgrywek o MP seniorw I liga sez. 2015/2016
- Dzia II - regulamin rozgrywek o MP seniorw II Liga sez. 2015/2016
- Dzia III - regulamin rozgrywek o MP seniorek sez. 2015/2016
- Dzia IV - regulamin rozgrywek o MP juniorw sez. 2015/2016
- Dzia V - regulamin rozgrywek o MP juniorek sez. 2015/2016
- Dzia VI - regulamin rozgrywek o MP juniorw modszych sez. 2015/2016
- Dzia VII - regulamin rozgrywek o MP juniorek modszych sez. 2015/2016

Uchwaa nr 4/2015 Zarzdu PZHT  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udostpniania informacji publicznej w Polskim Zwizku Hokeja na Trawie

Uchwaa nr 3/2015 Zarzdu PZHT  w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Zarzdu Polskiego Zwizku Hokeja na Trawie do Rady Fundacji w Fundacji Rozwoju Hokeja na Trawie w Polsce

Uchwaa nr 2/2015 Zarzdu PZHT  w sprawie zasad i trybu przyznawania Honorowej Odznaki Polskiego Zwizku Hokeja na Trawie - regulamin w zaczeniu

Uchwaa nr 1/2015 Zarzdu PZHT  w sprawie zatwierdzenia liczby delegatw na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatw PZHT - 21 marca 2015r. - Pozna

 

Newsletter — zapisz się