Uchwały 2015

Uchwała nr 10/2015 Zarządu PZHT  w sprawie zatwierdzenia testu zgodności z zasadami dobrego rządzenia – good governance – dla Polskiego Związku Hokeja na Trawie na rok 2016

Uchwała nr 9/2015 Zarządu PZHT  w sprawie zwołania Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHT

Uchwała nr 8/2015 Zarządu PZHT  w sprawie określenia sposobu komunikacji pomiędzy Biurem PZHT a Członkami PZHT oraz Delegatami na potrzeby Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZHT w roku 2016

Uchwała nr 7/2015 Zarządu PZHT  w sprawie zatwierdzenia taryfikatora opłat oraz regulaminów rozgrywek w poszczególnych kategoriach wiekowych w sezonie halowym 2015/2016

- Taryfikator opłat sez. 2015/2016 - hala

- Regulamin rozgrywek HMP seniorów sez. 2015/2016

- Regulamin rozgrywek HMP seniorek sez. 2015/2016

- Regulamin rozgrywek HMP juniorów sez. 2015/2016

- Regulamin rozgrywek HMP juniorek sez. 2015/2016

 

Uchwała nr 6/2015 Zarządu PZHT  w sprawie zatwierdzenia zmian w przepisach gry w hokeju halowym. - tekst jednolity przepisów

Uchwała nr 5/2015 Zarządu PZHT  w sprawie zatwierdzenia taryfikatora opłat sez. 2015/2016 oraz regulaminu systemu współzawodnictwa sportowego w hokeju na trawie wraz z regulaminami rozgrywek o Mistrzostwo Polski w poszczególnych kategoriach w sezonie 2015/2016

- Taryfikator opłat sez. 2015/2016

- Regulamin systemu współzawodnictwa w hokeju na trawie i Dział I - Regulamin rozgrywek o MP seniorów I liga sez. 2015/2016
- Dział II - regulamin rozgrywek o MP seniorów II Liga sez. 2015/2016
- Dział III - regulamin rozgrywek o MP seniorek sez. 2015/2016
- Dział IV - regulamin rozgrywek o MP juniorów sez. 2015/2016
- Dział V - regulamin rozgrywek o MP juniorek sez. 2015/2016
- Dział VI - regulamin rozgrywek o MP juniorów młodszych sez. 2015/2016
- Dział VII - regulamin rozgrywek o MP juniorek młodszych sez. 2015/2016

Uchwała nr 4/2015 Zarządu PZHT  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udostępniania informacji publicznej w Polskim Związku Hokeja na Trawie

Uchwała nr 3/2015 Zarządu PZHT  w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Trawie do Rady Fundacji w Fundacji Rozwoju Hokeja na Trawie w Polsce

Uchwała nr 2/2015 Zarządu PZHT  w sprawie zasad i trybu przyznawania Honorowej Odznaki Polskiego Związku Hokeja na Trawie - regulamin w załączeniu

Uchwała nr 1/2015 Zarządu PZHT  w sprawie zatwierdzenia liczby delegatów na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT - 21 marca 2015r. - Poznań

 

Newsletter — zapisz się