Klub Olimpijczyka

Tradycyjnie w okresie wit Boego Narodzenia i Nowego Roku organizowane s przez hokejow bra spotkania opatkowe. W Poznaniu pierwsze z nich odbyo si w Hotelu ?Pomorskim?. Tam opatkiem amali si reprezentantki i reprezentanci Polski, szkoleniowcy, czonkowie Zarzdu PZHT oraz osoby z biura i kierownictwa Zwizku. yczono sobie sukcesw sportowych i ? jak to okreli Prezes PZHT Andrzej Grzelak ? jak najlepszej atmosfery w hokejowej rodzinie.

W tym samym dniu odbyo si wielopokoleniowe spotkanie rodowiska hokejowego 100-letniego KS Warta Pozna. W hali ?zielonych? dominoway zabawy z laskami, gwnie najmodszych. Grano niemal bez przerwy wiele kold. Przypomniano te, e w 2013 roku hokejowa sekcja Warty, najstarsza nieprzerwanie istniejca w kraju, obchodzi bdzie jubileusz 90-lecia.

Ju w Nowym Roku odbyo si w wietlicy budynku przy hokejowym boisku KS AZS Politechniki Poznaskiej przy ul. Przysta opatkowe spotkanie Klubu Olimpijczyka PZHT. Wrd uczestnikw pojawili si: nestor polskiego hokeja - Henryk Zielazek, gorco powitany przez zebranych, Prezes Honorowy Zwizku ? Antoni Karwacki, aktualny sternik PZHT ? Andrzej Grzelak oraz przewodniczcy Regionalnej Rady Olimpijskiej ? Wodzimierz Kotliski.

W pierwszej czci wysuchano dwch oficjalnych wystpie. Prezes Klubu Olimpijczyka ? Henryk Kaczmarek szczegowo podsumowa miniony rok. Istniejca od ponad piciu lat organizacja cigle si rozwija. Dzisiaj Klub Olimpijczyka liczy ponad 150 czonkw. Wrd nich spor cz stanowi gnienianie. Co ciekawe nie tylko zwizani bezporednio z hokejem, ale rwnie z rnymi dyscyplinami sportu.

Przedstawiciele Klubu Olimpijczyka, z jego prezesem na czele, staraj si uczestniczy w rnych wanych wydarzeniach zwizanych z ruchem olimpijskim. Tradycyjnie zawsze za priorytetowy w promocji hokeja uwaany jest udzia w kolejnych Piknikach Olimpijskich w rejonie Kpy Potockiej na oliborzu, w bezporednim ssiedztwie siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. Oprcz wielu saw naszej dyscypliny w minionym roku  najmodszych reprezentowa zesp Akademii Hokejowej dziaajcej przy Szkole Podstawowej nr 23 w Poznaniu zwizanej ze 100-letni Wart Pozna. Podczas gwnych obchodw wspaniaego jubileuszu tego klubu,  jednego z najbardziej zasuonych w historii polskiego sportu, odznaczeni zostali m.in. byli hokeici ?zielonych?, zarazem czonkowie Klubu Olimpijczyka PZHT.  

W roku 80-lecia istnienia doszo niestety do likwidacji KS Pocztowiec Pozna. Obiekty tego klubu i jego dorobek przej KS AZS Politechnika Poznaska. Nawiza do tego, zaproszony na opatkowe spotkanie i reprezentujcy akademicki klub Krzysztof Michalski, zarazem ostatni prezes Pocztowca i jeden z jego formalnych likwidatorw. Przybliy on zebranym kulisy operacji przejcia przez AZS hokejowego Pocztowca, bo wszystkie inne sekcje wspomnianego klubu, wczeniej zakoczyy swoj dziaalno. W opinii Krzysztofa Michalskiego, gdyby nie przychylno Politechniki Poznaskiej, zajmujcej nad rzek Wart, spory fragment Piotrowa, czci dzielnicy Nowe Miasto, po hokeju w Pocztowcu nie pozostaby aden lad. Teraz, na miar swych moliwoci, uczelnia zapewnia nie tylko utrzymanie tej sekcji. Niebawem w ssiedztwie obiektw sportowych przy ul. Przysta budowana bdzie nowoczesna, wielofunkcyjna hala sportowa, z ktrej korzysta bd rwnie hokeici.

Druga cz opatkowego spotkania upyna na wzajemnym skadaniu ycze w rodzinnej atmosferze i przy dwikach kold. Wida to na zdjciach zamieszczonych poniej.

Andrzej Kuczyski

Poniej zdjcia ze spotkania opatkowego Klubu Olimpijczyka PZHT

Newsletter — zapisz się