Klub Olimpijczyka

Prezes obchodzcego 100-lecie kultowego Klubu Sportowego ?Warta? Pozna Marek bik przyj zaproszenie Klubu Olimpijczyka Polskiego Zwizku Hokeja na Trawie i wzi udzia w posiedzeniu tego gremium. I okazja do tej wizyty i rocznica ?zielonych? byy szczeglne.

Wczeniej, 15 wrzenia 2012 roku w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbya si wspaniaa Gala 100-lecia Warty. Tam wrd wyrnionych znaleli si czonkowie hokejowego Klubu Olimpijczyka. Antoni Karwacki,  Prezes PZHT w latach 1978 - 1988 i zarazem Prezes Honorowy PZHT zosta honorowym czonkiem Warty. Natomiast  Srebrne Medale za Zasugi dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego otrzymali: Andrzej Ptak, olimpijczyk z Rzymu i Jerzy Wybieralski, olimpijczyk w podwjnej roli, jako zawodnik w 1980 r. w Moskwie i jako trener mskiej reprezentacji Polski w Sydney w 2000 roku. W Auli UAM osobicie wyrnienia wrczali Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kranicki oraz sternik ?zielonych? Marek bik.  

Nie wszyscy mogli wzi udzia w Gali 100-lecia Warty. Dlatego jej Prezes, w imieniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, wrczy podczas padziernikowego spotkania Klubu Olimpijczyka Srebrne Medale za Zasugi dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego jego czonkom, warciarzom: Janowi Grnemu, olimpijczykowi z 1960 r. w Rzymie oraz najstarszemu z trzech braci Wybieralskich ? Jzefowi Wybieralskiemu, olimpijczykowi z 1972 r. w Monachium, a take ? jako jednemu z dwch polskich hokeistw oprcz legendarnego Alfonsa Flinika ? reprezentantowi Europy w 1975 roku w meczu z Francj. Wszystkim wyrnionym serdecznie gratulujemy!

Wizyta Marka bika by okazj do rozmw na temat kondycji klubu-jubilata. W tym take sekcji hokeja na trawie. Prezes ?zielonych? da do zrozumienia, e nadal w stowarzyszeniu, ktrym jest Warta, funkcjonowanie ? poza autonomiczn sekcj piki  nonej, ktra ma od blisko dwch strategicznego sponsora firm dewelopersk ?Family House? ? kadej z piciu sekcji jest oparte w pierwszej kolejnoci na skadkach jej czonkw oraz pozyskiwaniu dotacji i wsparcia nawet drobnych sponsorw z zewntrz.

W zwizku z wizyt Marka bika w naszym Klubie Olimpijczyka godzi si przypomnie, e wygra on plebiscyt na najlepszego zawodnika w 100-letniej historii klubu. Dwukrotnie ten jeden z najbardziej utytuowanych polskich kajakarzy uczestniczy on w igrzyskach olimpijskich: w 1980 r. w Moskwie i w 1998 r. w Seulu. Jako jedyny z warciarzy, wanie w  stolicy Korei Poudniowej, wywalczy dwa medale: srebrny w kanadyjkowych dwjkach (C 2) na 500 m oraz brzowy w kanadyjkowych dwjkach na 1000 m. Obydwa wsplnie z Markiem Dopiera z Grnika Czechowice-Dziedzice. By te dwukrotnym mistrzem wiata, czterokrotnym wicemistrzem wiata oraz dwukrotnym brzowym medalist M. Ma te na swym koncie 36 mistrzostw Polski.

Wspominano podczas spotkania w Klubie Olimpijczyka, e mekk wodniakw czyli kajakarzy i wiolarzy, ale te przez wiele lat hokeistw na trawie by  Oddzia Centralnego Orodka Sportu w Waczu.  Std bliskie kontakty przedstawicieli tych dyscyplin sportowych. Go podczas swobodnej rozmowy odsania kulisy przygotowa do najwaniejszych imprez midzynarodowych. W tym narodzin wspaniaego, jak si pniej okazao duetu Markw bika i Dopieray, cho na pocztku wiele wskazywao na to, e ci dwaj nigdy nie sign wsplnie po adne sukcesy.

Andrzej Kuczyski

Poniej zdjcia z posiedzenia Klubu Olimpijczyka PZHT

Newsletter — zapisz się