Aktualności

W zwizku z now ustaw o sporcie, ktra wchodzi w ycie 15 padziernika 2010r. zapraszamy na OSTATNI Pastwowy Kurs Menedera Sportu w Warszawie podkierownictwem Tomasza Redwana. Kurs rozpoczyna si 9 padziernika i koczy19 grudnia 2010r. Po zakoczonym kursie absolwenci otrzymaj Dyplomy Menedera Sportu wydane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Szczegowe informacje i zapisy dostpne s na http://www.pas.edu.pl

Newsletter — zapisz się