Artykuły

Wydział Gier i Dyscypliny PZHT

- Taryfikator opłat sez. 2016/2017

- Regulamin Systemu Współzawodnictwa Sportowego w Hokeju na Trawie oraz dział I - regulamin rozgrywek o MP seniorów I liga sez. 2016/2017

- Dział II - Regulamin rozgrywek o MP seniorów II liga sez. 2016/2017

- Dział IV - Regulamin rozgrywek o MP juniorów sez. 2016/2017

- Dział V - Regulamin rozgrywek o MP juniorek sez. 2016/2017

- Dział VI - Regulamin rozgrywek o MP juniorów młodszych - OOM - sez. 2016/2017

- Dział VII - Regulamin rozgrywek o MP juniorek młodszych - OOM - sez. 2016/2017

Newsletter — zapisz się