Artykuły

UKS - Co to jest?

  • Uczniowski Klub Sportowy jest klubem przeznaczonym dla najmłodszych zawodników uprawiających sport.
  • UKS jest specjalnym rodzajem stowarzyszenia, tworzy się go z myślą o dzieciach i to one są jego głównymi członkami.
  • UKS założyć może 15 dorosłych osób - rodziców, wychowawców, nauczycieli.
  • Opiekę nad UKS sprawują trenerzy lub nauczyciele WF w szkole.
  • Najczęściej Uczniowskie Kluby Sportowe tworzone są przy szkołach i Miejskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji.
  • Każdy Uczniowski Klub Sportowy może starać się o otrzymanie sprzętu sportowego, który pomoże Wam w uprawianiu danej dyscypliny sportu.
  • UKS może zajmować się jedną (np. hokejem na trawie) bądź kilkoma dyscyplinami sportu.
Newsletter — zapisz się