Artykuły

Hokej w Polsce

Antoni Karwacki

Historia zabaw i gier z pik i lask trwa od ponad 5000 lat: od staroytnych Chin, Japonii, Persji, Indii. Gry stanowice pierwowzr wspczesnego hokeja znane byy take w antycznym Egipcie, w staroytnej Grecji i Rzymie oraz w redniowiecznej Afryce. W Europie, gry takie rozwijay si gwnie na Wyspach Brytyjskich i we Francji. W drugiej poowie XIX wieku Anglia staa si ojczyzn nowoczesnego hokeja na trawie.

Urok i pikno tej dyscypliny sportu dotary rwnie do Polakw, a byo to w czasie, gdy ziemie polskie znajdoway si pod zaborami: pruskim, austriackim i rosyjskim. Polacy z uporem walczyli wwczas o utrzymanie polskich obyczajw, tradycji i jzyka. Walka o polsko i Polsk odnosia si take do sportu.

Trzema drogami dociera nowoczesny hokej do Polski. Pierwsza wioda z Czech do Lwowa. Polskim sportowcom pomaga Karl Vopalecky - instruktor sportowy "Slavii" Praga. On by pierwszym nauczycielem polskich hokeistw. Polskie druyny hokejowe powstaway we Lwowie w konspiracji. Historycznym dniem - uznanym za pocztek polskiego hokeja na trawie - by 1 lipca 1907r., kiedy to na Boisku Sokolim we Lwowie odby si pierwszy mecz hokejowy midzy I Lwowskim Klubem Piki Nonej i "Pogoni" Lww. Tak narodziy si pierwsze polskie druyny hokejowe.

Druga droga wioda z Anglii. W pocztkach obecnego stulecia do szk angielskich wyjedali modzi polscy nauczyciele. Odbywali tam praktyki nauczycielskie. Byy wrd nich: Maria Germanwna i Jadwiga Maywna. Z Anglii przesyay do Polski informacje i artykuy o wychowaniu fizycznym w angielskich szkoach. Po powrocie do kraju wraz ze swymi kolegami i skautami tworzyy druyny hokejowe we Lwowie, Krakowie i Przemylu.

Trzecia droga wioda z Niemiec. W 1916r. osiad w Warszawie z zamiarem studiowania na tamtejszym Uniwersytecie niemiecki onierz Maurycy Tisch, dowiadczony hokeista. Pomg on polskim sportowcom: Tadeuszowi Grabowskiemu, Jzefowi Malinowskiemu oraz gronu pikarzy i tenisistw w utworzeniu mskiej druyny hokejowej klubu "Korona? Warszawa. Pikny park Agrykola to pierwsze boisko hokejowe.

Droga z Niemiec wioda te do przygranicznego lska. Ju w 1920r. modzi Polacy rozgrywaj tam mecze hokejowe z druynami niemieckimi. Roman Ziaja, Robert Ko, Stanisaw Kot i inni tworz w Siemianowicach pierwsze druyny hokejowe. Mecze rozgrywaj na podmiejskich gach - pniejszym parku Pszczelnik. Od 1922r. tamtejszy klub przyjmuje nazw Klubu Hokeistw Siemianowice lskie. Powstanie tego klubu stao si znaczcym wydarzeniem w historii polskiego hokeja.

W 1921r. do Poznania powraca z Kilonii Alfons Drzewiecki. W niemieckim miecie portowym zapozna si z druynami hokejowymi Niemiec i Danii. Przywiz troch sprztu, duo dowiadczenia i wiele entuzjazmu. Wraz z kolegami: Henrykiem Dembiskim, Stefanem Mikulskim i ca rodzin Tadeusza i Sobiesawa Paczkowskich organizuj druyny hokejowe w Klubie ywiarskim w Poznaniu. Ten przykad wpyn na tworzenie nastpnych klubw, w ktrych modzie zacza uprawia hokej na trawie.

Rozwj hokeja wymaga zorganizowanego dziaania. 31 padziernika 1926 jest kolejnym historycznym dniem. W Poznaniu spotykaj si przedstawiciele klubw: Warszawskie Towarzystwo ywiarskie, Klub ywiarski Pozna, Klub Sportowy ?Vita? Pozna, KS ?Lubawa" z Lubawy, Klub Hokeistw Siemianowice lskie, KS ?Cresovia" Grodno, Gimnazjalny Klub Sportowy ?Grom? Chojnice i Koo Sportowe "Venecja" Ostrw Wlkp. i powouj do ycia Polski Zwizek Hokeja na Trawie. Zwizek przyjty w 1928r. do Midzynarodowej Federacji Hokeja na Trawie staje si sprawnym organizatorem ycia hokejowego w Polsce.

Od 1927r. rozgrywane s mistrzostwa Polski. Pierwszym w dziejach mistrzem Polski zosta Klub Hokeistw Siemianowice lskie po zwycistwie nad Klubem ywiarskim Pozna w dodatkowym meczu 17 listopada 1927r.

Wrd klubw, ktre wniosy znaczcy wkad do historii polskiego hokeja i ktre najczciej zdobyway tytu mistrza Polski, obok klubu z Siemianowic, wymieniamy szczeglnie KS ?Stella? i KS ?Sparta? Gniezno, KS ?Warta?, KKS ?Lech?, MZKS ?Pocztowiec? Pozna, a take KH ?Lechia?, KH ?Czarni? i WKS Pozna. Pikna historia zapisana zostaa przez wojskowy klub ?Grunwald? Pozna. Czoowe kluby to take: ?Pomorzanin? Toru, LKS Rogowo, LKS Gsawa, AZS Katowice, ?Grnik? Siemianowice, ?Budowlani? d i ?Budowlani? Wrocaw.

Mimo i kobiety wsptworzyy polski hokej i rozgryway mecze w pocztkach stulecia, to oficjalnie spotkania o tytu mistrza Polski zorganizowano dopiero w 1971 r. (hokej halowy) i w 1976r. (hokej na trawie). Znaczcy wkad w rozwj hokeja kobiet wniosy kluby: "Polonia? i "Polar? Wrocaw, "Polonia? roda, "Plon? Skoroszyce, "Rolnik? Nysa, a nade wszystko AZS Uniwersytet lski Katowice.

Polski hokej na trawie wkroczy na midzynarodow aren 23 czerwca 1929r. W tym dniu, w Poznaniu rozegrano pierwszy mecz midzypastwowy z druyn Czechosowacji. Drugi mecz rozegrano z Wgrami 27 padziernika 1929. Po wojnie kontakty midzynarodowe wznowiono dopiero w 1948r. Od tego roku rozpocz si hokejowy rajd druyny narodowej po stadionach caego wiata. Polska reprezentacja mczyzn rozegraa ogem 614 spotka midzypastwowych. Reprezentacja Polski startowaa czterokrotnie w Igrzyskach Olimpijskich, take piciokrotnie bya uczestnikiem finaowych turniejw o mistrzostwo wiata. Od 1970r. polska reprezentacja startowaa we wszystkich rozegranych mistrzostwach Europy. Wanym wydarzeniem w historii hokeja na trawie jest fakt, e wanie moda polska druyna kobiet dostpia wraz z reprezentacj Zimbabwe zaszczytu rozegrania w dniu 25 lipca 1980r. pierwszego meczu kobiet w ramach turnieju olimpijskiego.

Histori polskiego hokeja na trawie tworzyy tysice dziewczt i chopcw, kobiet i mczyzn. Wielki wkad maj instruktorzy, trenerzy, sdziowie i dziaacze. Polski hokej ma ciekaw osobliwo: rozwija si w gronie rodzin, tworzc niemal cae hokejowe dynastie. Nazwiska: Paczkowski, Adamski, Czajka, Ziaja, Makowiak, Filnik, Wybieralski, Grotowski to tylko przykady rodzin hokejowych w Polsce.

85 lat istnieje polski hokej. Obok zawodnikw i szkoleniowcw na kartach historii zapisane s nazwiska wybitnych dziaaczy. Przypomnijmy nazwiska niektrych: Marian Grodzki, Tadeusz Baczyski, Leonard Baraczyk, Jzef Wojtysiak, Zenon Kurowski, Jan Malik, Zenon Koczak, Wodzimierz Krzyaniak, Witold Fater, Leopold Sokal, Tadeusz Socholik, Witold Ziaja, Wojciech Paczkowski, Stanisaw Piwowarski, Andrzej Kuczyski, Jerzy Smorawiski, Kazimierz Osmaski, Andrzej odkowski i wielu, wielu innych. Oni to swoj organiczn prac sprawili, e dwukrotnie Midzynarodowa Federacja Hokeja na Trawie nagradzaa nasz zwizek: w 1967r. Pucharem Leautey'a i w 1988r. specjaln nagrod za zasugi w organizacji i popularyzacji hokeja na trawie.

Newsletter — zapisz się