Zamknij

To jest miejsce na pilne powiadomienia i komunikaty przed otwarciem si strony.

Otwiera si automatycznie po wejciu na gwny adres.

Z panelu administracyjnego mona wyznaczy dat pocztkow i kocow dla aktywnoci tego okna.

PZHT

O Nas

Forum Modych to grupa modych entuzjastw hokeja na trawie dziaajcych w okrelonym regionie lub kraju majca na celu popularyzacj i rozwj tej dyscypliny.

Nie musz to by byli bd aktualni zawodnicy. Wane, aby byli kreatywni, chtni do pracy i oddani hokejowi. Odpowiedzialni s za sprawy zwizane z hokejem dzieci i modziey a take za wcielanie w ycie nowych pomysw majcych na celu rozwj naszej dyscypliny.

Celem Forum jest nakanianie modych ludzi do podejmowania rl przywdczych w hokeju, wzrost zaangaowania modziey w sprawy zwizane z hokejem, przekazywanie im dowiadczenia niezbdnego w przyszej dziaalnoci hokejowej, jako trenerzy, sdziowie, dziaacze, ale przede wszystkim promocja i rozwj hokeja.

Dziaania Forum Modych:

 • Organizacja szkole, kursokonferencji, seminariw, warsztatw
 • Wdraanie projektw i programw
 • Pomoc przy organizacji imprez sportowych
 • Organizacja turniejw modzieowych
 • Promowanie hokeja na trawie w regionach, w szkoach
 • Dziaalno charytatywna
 • Udzia w warsztatach, kursokonferencjach i festiwalach krajowych jak rwnie wiatowych
 • Organizacja obozw sportowych dla najmodszych

Korzyci, jakie niesie z sob Forum Modych:

 • rozwj hokeja dzieci i modziey poprzez wdraanie korzystnych zmian w jego strukturze,
 • szkolenie przyszych trenerw, sdziw, czonkw komisji technicznej, dziennikarzy sportowych, organizatorw imprez, osb dziaajcych w administracji, ktrzy w przyszoci godnie bd reprezentowa Polski hokej na arenie midzynarodowej
 • przekazanie gosu modym
Newsletter — zapisz się