Polski Związek Hokeja na Trawie

Zgłoszenia do rozgrywek MP w sezonie 2024/25

Komunikat Wydziału Gier i Dyscypliny PZHT.

 • Wydział Gier i Dyscypliny PZHT informuje, że zgłoszenia do rozgrywek na boiskach otwartych i halowych – sezon 2024/2025 trwać będą: 
 • Dla seniorów od dnia opublikowania niniejszego komunikatu do 31.07.2024r. 
 • Dla pozostałych kategorii do 31.07.2024r. 
 • Organizowane będą następujące rozgrywki na boiskach otwartych: 
 • Mistrzostwa Polski seniorów HOKEJ SUPERLIGA 
 • Mistrzostwa Polski seniorów I LIGA 
 • Mistrzostwa Polski seniorek 
 • Mistrzostwa Polski młodzieżowców 
 • Mistrzostwa Polski juniorów 
 • Mistrzostwa Polski juniorek 
 • Mistrzostwa Polski juniorów młodszych (XXXI OOM) 
 • Mistrzostwa Polski juniorek młodszych (XXXI OOM) 
 • Mistrzostwa Polski OLD BOYS (kategoria 35+ oraz 50+)
  • MP OLD BOYS rozgrywane będą w formule pucharowej, liczba zawodników: 6+1 na połowie regulaminowego boiska.
 • Mistrzostwa Polski w hokeju 5-osobowym (kategoria open)
 • Mistrzostwa Polski w hokeju 5-osobowym (kategoria U-16)
  • MP w hokeju pięcioosobowym rozgrywane będą w formule pucharowej, rozgrywki planowane są na maj-czerwiec 2025
 • Organizowane będą następujące rozgrywki halowe: 
 • Halowe Mistrzostwa Polski seniorów SUPERLIGA 
 • Halowe Mistrzostwa Polski seniorów I LIGA 
 • Halowe Mistrzostwa Polski seniorek 
 • Halowe Mistrzostwa Polski młodzieżowców 
 • Halowe Mistrzostwa Polski juniorów 
 • Halowe Mistrzostwa Polski juniorek 
 • Halowe Mistrzostwa Polski juniorów młodszych 
 • Halowe Mistrzostwa Polski juniorek młodszych
 • Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie na adres mailowy PZHT wgid@pzht.pl.
 • Zapisy do rozgrywek w kategorii młodzik, prowadzić będą Okręgowe Związku Hokeja na Trawie. 
 • Wydział Gier i Dyscypliny PZHT informuje, że termin dostarczania listy zgłoszeniowej klubu występującego w Mistrzostwach Polski na obiektach otwartych sez. 2024/2025 upływa z dniem: 25.08.2024 r. WGiD uprzedza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na wydanie licencji sportowca ma czas 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów wraz ze zdjęciem. 
 • W sezonie 2024/2025 w poszczególnych kategoriach wiekowych dozwolony będzie udział zawodników z roczników: 
 • Senior:
  • zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat (decyduje data urodzenia) za zgodą wydaną przez Przychodnię Sportowo-Lekarską oraz WGiD 
  • oraz maksymalnie 2 zawodników, który ukończyli 15 lat (decyduje data urodzenia) za zgodą wydaną przez Przychodnię Sportowo-Lekarską, pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych oraz WGiD 
 • Młodzieżowiec:
  • 2004, 2005, 2006
 • Junior:
  • 2007, 2008, 2009 oraz 2010 za zgodą WGiD 
 • Junior młodszy:
  • 2009, 2010, 2011 oraz 2012 za zgodą WGiD 
 • Młodzik:
  • 2012, 2013, 2014
 • W roku 2025 w Systemie Sportu Młodzieżowego punkty zdobywać będą zawodnicy z roczników: 
 • Junior:
  • 2007, 2008, 2009 oraz maksymalnie 5 zawodników z rocznika 2010
 • Junior młodszy:
  • 2009, 2010, 2011 oraz maksymalnie 4 zawodników z rocznika 2012
 • Młodzik:
  • 2012, 2013, 2014

Zgodnie z regulaminem Systemu Sportu Młodzieżowego zawodnicy występujący w dwóch kategoriach punktują tylko w jednej (niższej) kategorii rozgrywkowej.

Filip Sobczak