Polski Związek Hokeja na Trawie

Nominacje do Komisji FIH

FIH (Międzynarodowa Federacja Hokeja na Trawie) zaprasza do zgłaszania kandydatur do siedmiu Komisji FIH na kadencję 2023/24.

Komitety FIH:

• Komisja Konkursowa

• Komitet Edukacji

• Komitet ds. Równości Płci i Różnorodności

• Komisja BHP

• Komitet Urzędników

• Komisja Regulaminowa

• Komitet Arbitrów

FIH zwrócił się do krajowych Związków o zgłaszanie kandydatur. Formularz nominacyjny można przesłać do światowej centrali do 26 lutego. 5 marca poznamy wyniki konkursów.

PZHT prosi o propozycję do 25 lutego br. pod adresem e-mail: biuro@pzht.pl

Filip Sobczak