Polski Związek Hokeja na Trawie

Zapytania ofertowe: Ubezpieczenie

Polski Związek Hokeja na Trawie zaprasza do przedstawienia szczegółowej oferty dotyczącej ubezpieczenia osób. Powyższe usługi skoncentrowane będą na ubezpieczeniu kadr reprezentacji polski na konsultacjach i zawodach krajowych oraz zagranicznych, a także OC firmy i OC mienia.

  • SU NNW dla zawodników i osób współpracujących z kadrą – konsultacje krajowe – 20 tys. złotych na osobę;
  • SU KL dla zawodników i osób współpracujących z kadrą – konsultacje zagraniczne – 40 tys. euro na osobę;
  • OC firmy – 250 tys. złotych; 
  • OC mienia – 100 tys. złotych.

W ofercie prosimy o ujęcie warunków finansowych.

Oferty prosimy przesyłać drogą mailową na adres e-mail: biuro@pzht.pl w tytule maila wpisując „Ubezpieczenie dla PZHT”.

Filip Sobczak