Polski Związek Hokeja na Trawie

Apel ministrów sportu do MKOl

Ministrowie odpowiedzialni za sport w krajach Unii Europejskiej, z ministrem Kamilem Bortniczukiem na czele, skierowali list do Thomasa Bacha, przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Państwa UE uznały za konieczne zaapelowanie do MKOl o stanowczą reakcję i o podtrzymanie rekomendacji wydanych w lutym br., mówiących o wykluczeniu Rosji i Białorusi ze światowego sportu.

List jest efektem zabiegów dyplomatycznych ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka, który – zaniepokojony decyzją Międzynarodowego Stowarzyszenia Bokserskiego (IBA) o zniesieniu sankcji nałożonych na rosyjskich i białoruskich bokserów – wezwał pozostałe kraje UE do wspólnej reakcji.

Poniżej prezentujemy treść listu podpisanego przez ministrów właściwych do spraw sportu z 24 państw członkowskich Unii Europejskiej, skierowanego do przewodniczącego MKOl, Thomasa Bacha.

Szanowny Panie Przewodniczący,

My, ministrowie państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialni za działania w dziedzinie sportu, reprezentując podobne opinie jesteśmy zaniepokojeni pogarszającą się sytuacją na Ukrainie, spowodowaną wciąż trwającą agresywną wojną prowadzoną przez Rosję przy wsparciu ze strony Białorusi. Nasze obawy budzi fakt, że niektóre podmioty kwestionują wspólne podejście świata sportu zalecane przez MKOl, a nawet wyłamują się z niego.

Karta Olimpijska stwierdza: „Celem ruchu olimpijskiego jest to, aby sport służył harmonijnemu rozwojowi ludzkości, promując pokojowe życie społeczeństwa mającego na celu zachowanie ludzkiej godności”. W związku z tym wzywamy Komitet Wykonawczy MKOl, aby ponownie przedstawił swoje stanowisko wyrażone w oświadczeniu z dnia 28 lutego 2022 r. oraz wezwał wszystkie międzynarodowe federacje sportowe do przestrzegania określonych w nim zasad. Naszym ludzkim obowiązkiem jest ochrona uczciwości zawodów sportowych oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników na całym świecie. Międzynarodowym federacjom sportowym i organizatorom imprez sportowych zalecono, aby nie zapraszali ani nie dopuszczali rosyjskich ani białoruskich sportowców i działaczy do udziału w zawodach międzynarodowych.

W oświadczeniu tym wspomniano również, że w przypadkach, gdy działania takie są niemożliwe ze względów czasowych, organizacyjnych albo prawnych zaleca się, aby federacje sportowe i organizatorzy uczynili wszystko, co w ich mocy by zapewnić, że rosyjscy ani białoruscy sportowcy nie będą startowali jako reprezentanci swoich krajów, ale wyłącznie jako zawodnicy neutralni, bez prezentowania jakichkolwiek symboli, barw lub flag narodowych swoich państw i bez odgrywania ich hymnów.

Zważywszy na powagę sytuacji ma Pan nasze pełne poparcie w promowaniu takich środków. Pragniemy ponownie podkreślić nasze stanowisko, wyrażone w dwóch oświadczeniach podpisanych w dniach 8 marca i 4 lipca 2022 r., w których z pozycji twórców polityki sportowej potępiliśmy rosyjską agresję wobec Ukrainy.

Zachęcamy międzynarodowe środowisko sportowe, korzystając z pośrednictwa MKOl, aby nadal okazywało solidarność z narodem Ukrainy. W związku z tym zwracamy się do Pana o ponowne potwierdzenie zasad wskazanych w zaleceniu z dnia 28 lutego, skierowanym do międzynarodowych federacji sportowych oraz o zastosowanie wszelkich właściwych środków aby przypomnieć, że ruch olimpijski jest zdecydowanie przeciwny rosyjskiej agresji wspieranej przez Białoruś i że środki te będą stosowane do czasu zakończenia tego aktu barbarzyństwa”.

Filip Sobczak