Polski Związek Hokeja na Trawie

Zmiana przynależności barw klubowych – HMP 2022/23

Wydział Gier i Dyscypliny PZHT informuje, iż termin zmiany przynależności klubowej zawodniczek oraz zawodników reprezentujących kluby w Halowych Mistrzostwach Polski sez. 2022/2023 upływa z dniem: 25.11.2022 r.

WGiD uprzedza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na wydanie zgody tymczasowej oraz licencji (w przypadku transferu definitywnego) sportowca ma czas 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów wraz ze zdjęciem.

Wymagane dokumenty do udzielenia zgody na zmianę przynależności tymczasowej oraz transferu definitywnego:

  • Wniosek klubu przejmującego z prośbą o wydanie zgody na zmianę przynależności klubowej. (wniosek powinien zawierać prośbę zawodnika oraz ustalenia między klubami),
  • Zgoda klubu dotychczasowego,
  • Zgoda rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku zawodniczek i zawodników niepełnoletnich)
  • Licencja zawodnicza dotychczasowego klubu (w przypadku transferu definitywnego).

Powyższy komunikat dotyczy wszystkich kategorii wiekowych.

Filip Sobczak