Polski Związek Hokeja na Trawie

PZHT wyróżniony przez PKOl za pomoc Ukrainie

We wtorek (27 września) w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Fair Play PKOl. Jedno z wyróżnień trafiło do Polskiego Związku Hokeja na Trawie. Nasza Federacja otrzymała nagrodę za pomoc dla Ukrainy.

[ENG]

On Tuesday (September 27), the PKOl Fair Play awards and distinctions were presented at the Olympic Center in Warsaw. One of the awards went to the Polish Field Hockey Association. Our Federation received an award for helping Ukraine.

[UKR]

У вівторок (27 вересня) в Олімпійському центрі у Варшаві були вручені нагороди та відзнаки POC Fair Play. Одна з нагород дісталася Польській асоціації хокею на траві. Наша Федерація отримала нагороду за допомогу Україні.

Wyróżnienie w imieniu naszego Związku odebrał członek zarządu PZHT Krzysztof Zakszewski. PKOl do nagrody dołączył list. Jego treść przedstawiamy poniżej.

Fair Play jest sensem sportu i stanowi o jego pięknie. Dzisiaj także jest gestem solidarności i bezwarunkowej pomocy w staraniach o dobry, bezpieczny świat, w którym każdy powinien móc uprawiać sport i reprezentować swój kraj. Polscy sportowcy, olimpijczycy, polskie związki sportowe oraz różne organizacje sportowe przejęte losem koleżanek i kolegów, rodzin, dzieci oraz młodzieży z Ukrainy dotkniętej wojną, podjęli się zadań, które powinny zostać docenione i zauważone. Pomaganie jest przywilejem, na którym moralnie stać tych, którzy dzielą te same wartości o egalitarnej roli sportu i szacunku dla drugiego człowieka.

Polski Komitet Olimpijski i Klub Fair Play PKOl dziękują za podjęte starania, wypowiedziane słowa, podjęte inicjatywy, zorganizowane przedsięwzięcia, które otwierają nasze serca i mnożą dobro. Fair Play dla Ukrainy w 2022 roku to wyraz uznania, który składamy na Pana ręce dla całego środowiska sportowego.

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Kraśnicki, prezes PKOl oraz Hanna Wawrowska, przewodnicząca klubu Fair Play PKOl.

Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki (z lewej) oraz członek Zarządu PZHT Krzysztof Zakszewski.

Filip Sobczak