Polski Związek Hokeja na Trawie

Udział zawodników z Rosji i Białorusi w rozgrywkach

W związku z oświadczeniem wydanym przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dot. potępienia agresji rosyjskiej względem Ukrainy, Polski Związek Hokeja na Trawie zaleca, aby organizatorzy międzynarodowych imprez sportowych nie zapraszali i nie zezwalali na udział rosyjskich i białoruskich sportowców oraz działaczy w zawodach międzynarodowych.

W sytuacji, gdy międzynarodowa federacja sportowa wyraziła zgodę na udział „uczestników neutralnych” Polski Związek Hokej na Trawie może zezwolić na udział we współzawodnictwie sportowym na terenie Polski pod warunkiem, że uzyskano od takiego uczestnika potwierdzenie, że: 

  • nie występuje on jako reprezentant państwa rosyjskiego ani białoruskiego; oraz
  • nie otrzymuje on finansowania powiązanego z państwem rosyjskim ani białoruskim, w tym nie jest sponsorowany przez firmy prowadzone lub kontrolowane przez osoby powiązane z państwem rosyjskim lub/i przez podmioty umieszczone na liście sankcji nałożonych przez Unię Europejską; oraz
  • nie wyraził i nie zamierza wyrażać poparcia dla ataku na Ukrainę, dla reżimu rosyjskiego ani białoruskiego, ani też ich przywódców 

Potwierdzenie to może zostać złożone w różnej formie (np. wywiadu dla mediów, przez portale społecznościowe, podpisanie stosownego oświadczenia, przyłączenie się do deklaracji antywojennej)

Jeżeli dana osoba nie złoży powyższego oświadczenia PZHT ma prawo nie dopuścić jej do udziału we współzawodnictwie sportowym. Jeżeli zaś później złamie ona podjęte zobowiązanie (np. przez usunięcie postu, wycofanie podpisu) lub zostaną ujawnione informację wskazujące, iż zobowiązanie zostało podjęte niezgodnie z prawdą wówczas PZHT ma prawo podjąć działania w kontekście odpowiedzialności dyscyplinarnej.

PZHT prosi również o podjęcie działań mających na celu zachowanie neutralności indywidualnych zawodników z Rosji i Białorusi poprzez:

  • brak rosyjskich i białoruskich flag podczas prezentacji, transmisji w mediach ani też jako elementu stroju zawodników,
  • nieodgrywanie hymnu rosyjskiego i białoruskiego,
  • ograniczenie możliwości składania prorosyjskich lub pro-białoruskich oświadczeń lub eksponowania takich symboli (np. znaku „Z”, znaku „V”, wstążki św. Jerzego)

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z WGiD PZHT – e-mail: wgid@pzht.pl

Filip Sobczak