Polski Związek Hokeja na Trawie

Będziemy rozwijać hokej dla osób z niepełnosprawnościami

W holenderskim Amsterdamie odbyło się spotkanie inauguracyjne projekt Erasmus ,,Love is All”. Wzięła w nim udział członkini Zarządu PZHT Karolina Wójcik.

Erasmus „Love is All” dotyczy rozwoju hokeja na trawie wśród osób z niepełnosprawnościami. Inicjatorem jest Czeski Związek Hokeja na Trawie. Celem projektu jest opracowanie między innymi programu oraz podręcznika dla społeczności hokeja na trawie w Europie. 

Wizyta w Amsterdamie była pierwszym krokiem. W Holandii spotkali się przedstawiciele Związków z Czech, Włoch, Holandii, Bułgarii, Polski oraz EHF i FIH. Pierwszego dnia zebrani ustalili zakres działań, zasady współpracy i osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania. Następnego dnia wymienili się swoją wiedzą i dotychczasowymi doświadczeniami.

– Jednym z cenniejszych elementów spotkania była wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami projektu, poznanie środowiska współpracującego z osobami niepełnosprawnymi oraz poznanie osób niepełnosprawnych rozwijających się w dyscyplinie – mówi Karolina Wójcik, członkini Zarządu PZHT.

Filip Sobczak