Polski Związek Hokeja na Trawie

Nabór do programu „Hokejmania”

Polski Związek Hokeja na Trawie ogłasza nabór wniosków w ramach nowego programu popularyzacji dyscypliny o nazwie „Hokejmania”.

Celem programu jest upowszechnianie hokeja na trawie wśród dzieci i młodzieży ze środowisk szkolnych. Wnioski o udział w programie mogą składać kluby sportowe, w tym UKSy, które do tej pory nie prowadziły zajęć o profilu hokej na trawie.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, nowo powstałych grup naborowych liczących 12-15 osób, funkcjonujących w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych.

W ramach programu, wyłonione kluby i ośrodki mogą liczyć między innymi na:

 • dofinansowanie wynagrodzenia trenera
 • sprzęt sportowy
 • materiały edukacyjne i szkoleniowe

Aby zakwalifikować się do udziału w programie należy spełnić następujące warunki:

 1. Podmiot aplikujący (klub, UKS) musi posiadać pisemne porozumienie ze szkołą podstawową w zakresie współpracy szkoleniowej.
 2. Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać:
  • wykształcenie min. średnie,
  • doświadczenie lub przygotowanie pedagogiczne w zakresie prowadzenia zajęć sportowych z młodzieżą,
  • nie może być trenerem kontraktowym szkolenia centralnego.
 3. Uczestnicy zajęć nie mogą być członkami kadry narodowej lub kadr wojewódzkich w hokeju na trawie.
 4. Prowadzone zajęcia sportowe nie mogą być realizowane w ramach innych programów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 5. Organizator zajęć nie może pobierać jakichkolwiek opłat od uczestników.

Zgłoszeń do udziału w programie należy dokonywać za pośrednictwem załączonego linku: https://bit.ly/hokejmania

Termin składania zgłoszeń trwa do 16.05.2022 r.

W razie pytań dotyczących uczestnictwa w programie prosimy o kontakt mailowy pod adresem e-mail: mateusz.grochal@pzht.pl

Filip Sobczak