Polski Związek Hokeja na Trawie

Zapisz się do LOMS w Poznaniu

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu ogłosiło nabór do klasy Mistrzowskiej hokeja na trawie na rok szkolny 2022/2023.

Kto może wziąć udział w naborze?

W naborze mogą wziąć udział absolwenci szkół podstawowych. Zgłoszenie kandydata do szkoły powinno zawierać następujące dane: nazwisko i imię, klub sportowy, rok urodzenia, informację o osiągnięciach sportowych oraz telefon kontaktowy do rodziców lub opiekunów. 

Informacje od kandydatów do szkoły prosimy przesyłać na e-mail: biuro@pzht.pl lub adres PZHT z dopiskiem „LOMS nabór” – ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań. 

LOMS prosi o składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 16 maja do 31 maja 2022 r. do godz. 15:00. Przesłanie zgłoszeń do PZHT nie jest jednoznaczne z przesłaniem dokumentów do LOMS.

Wszystkie informacje dot. rekrutacji na nowy rok szkolny, w tym między innymi podanie, oświadczenie rodziców czy podanie o przyjęcie do Internatu znajdują się na stronie internetowej Szkoły.

Filip Sobczak