Polski Związek Hokeja na Trawie

Licencje dla zawodników z Ukrainy

Polski Związek Hokeja na Trawie informuje, że zgodnie z przyjętą ponad dwa lata temu uchwałą Zarządu PZHT o wsparciu osób przyjeżdżających do Polski, szukających pomocy humanitarnej, zawodniczki i zawodnicy są objęci uproszczonymi zasadami uzyskania licencji. Licencje są wydawane bezpłatnie.

Kontakt z Biurem Polskiego Związku Hokeja na Trawie:

Tel. 603 766 185

e-mail: biuro@pzht.pl

Filip Sobczak