Polski Związek Hokeja na Trawie

Koronawirus. Obostrzenia dot. wydarzeń w obiektach sportowych

Polski Związek Hokeja na Trawie przypomina o obowiązujących na terenie kraju obostrzeniach epidemicznych. Apelujemy do organizatorów spotkań o przestrzeganie wszystkich reguł.

Zgodnie z przyjętymi przez rząd obostrzeniami w trakcie zawodów sportowych obowiązuje przede wszystkim zasada DDM – dezynfekcja, dystans oraz maseczki. 

Przypominamy również o limitach dot. ilości osób przebywających w zamkniętych obiektach sportowych. Zgodnie z rozporządzeniem organizator powinien udostępnić publiczności nie więcej niż 30% liczby miejsc przewidzianych, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami. Do limitu nie wchodzą osoby, które mają aktualny certyfikat COVID.

Prosimy organizatorów spotkań o egzekwowanie w/w zasad.

Polski Związek Hokeja na Trawie

Filip Sobczak