Polski Związek Hokeja na Trawie

Nowe władze w kujawsko-pomorskiem

W środę (12 stycznia) w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Kujawsko-Pomorskiego Związku Hokeja na Trawie.

Podczas spotkania Walne wybrało nowy zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku Hokeja na Trawie. Delegaci zdecydowali, że szefem okręgu ponownie został Jerzy Kanclerz. Jego zastępcami będą Łukasz Kościelski oraz Justyna Nizioł-Zacharzewska. Z kolei sekretarzem KPZHT został Piotr Wilkoński, a skarbnikiem Tomasz Łopiński. W skład zarządu weszli również Kamila Łajczak, Bogusław Kozłowski, Marcin Jeździkowski oraz Radosław Popowski.

Delegaci wybrali także nowy skład Komisji Rewizyjnej Kujawsko-Pomorskiego ZHT. Jej przewodniczącym został Jerzy Jóskowiak, a członkami Monika Dylewska oraz Paweł Pieczyński.

Na koniec Zebrania prezes PZHT Rafał Grotowski oraz sekretarz generalny PZHT Piotr Wilkoński wręczyli ustępującym członkom zarządu – Leszkowi Krużyńskiemu, Marianowi Klamerowi, Romanowi Dubickiemu i Czesławowi Kurniewiczowi pamiątkowe podziękowania za pracę i wkład w rozwój hokeja na trawie na Kujawach i Pomorzu.

Filip Sobczak