Polski Związek Hokeja na Trawie

Maja Wendland na spotkaniu młodych liderów w Amsterdamie

W zeszłym tygodniu w Amsterdamie odbyło się pierwsze spotkanie „na żywo” ekspertów i młodych liderów, którzy wspólnie tworzą i konsultują program AIYL – Aspiring and Inspiring Sport Youth Leaders. Wzięła w nim udział nasza reprezentantka Maja Wendland.

Celem spotkania była konsultacja podstaw programu oraz warsztaty dla młodych liderów. W projekcie bierze udział kilka krajów z Europy, w tym Polska. Reprezentanci hokejowych Federacji starają się stworzyć inspirujący program dla młodzieży, który w środowisku hokejowym przygotuje ich do pełnienia funkcji lidera w przyszłości, także poza boiskiem.

Jednocześnie drugie spotkanie ekspertów i młodych liderów odbyło się w angielskim Leeds. Grupy łączyły się ze sobą i rozmawiały za pośrednictwem łączy internetowych.

Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Filip Sobczak