Polski Związek Hokeja na Trawie

Za nami Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT

W sobotę (3 lipca) w siedzibie Polskiego Związku Hokeja na Trawie przy ul. Starołęckiej 36 odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT.

W trakcie Delegaci wysłuchali między innymi opinii biegłego Rewidenta za rok 2020, sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020. WZD zatwierdziło wszystkie sprawozdania.

Z przyczyn proceduralnych nie doszło do wyboru Prezesa. Wybrano Zarząd PZHT oraz Komisję Rewizyjną PZHT na lata 2021-2025.

Skład Zarządu PZHT na lata 2021-2025:

Rafał Grotowski
Karolina Wójcik
Piotr Wilkoński
Karol Śnieżek
Krzysztof Zakszewski
Marian Koperski
Paweł Siegiel
Magdalena Nazaret
Magadalena Antoniewicz
Renata Solnica

Skład Komisji Rewizyjnej na lata 2021-2025:

Piotr Paisert
Estera Wojciechowska
Piotr Jęńsko
Krzysztof Maciejewski
Marcin Wieruszewski

Filip Sobczak