Polski Związek Hokeja na Trawie

Spotkanie z kandydatem na prezydenta FIH

Za nieco ponad dwa tygodnie – 22 maja – odbędzie się Kongres Statutowy FIH, podczas którego zostanie wybrany nowy prezydent Międzynarodowej Federacji Hokeja na Trawie. Kandydatami na to stanowisko są dotychczasowy prezydent Dr. Narinder Dhruv Batra z Indii oraz Marc Coudon z Belgii (na zdjęciu). W czwartek (6 maja) odbyło się spotkanie EHF (Europejska Federacja Hokeja na Trawie) z kandydatami na członków Zarządu FIH, w tym z Marc’em Coudron. Uczestniczyli w nim prezes PZHT Jacek Sobolewski oraz sekretarz generalny PZHT Piotr Wilkoński.

Filip Sobczak