Polski Związek Hokeja na Trawie

Komunikat PZHT ws. rozgrywek i treningów do 17 stycznia 2021 roku

Komunikat Polskiego Związku Hokeja na Trawie w sprawie rozgrywek i treningów od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

PZHT informuje, iż możliwe jest prowadzenie działalności związanej z organizacją współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych dedykowanych dzieciom i młodzieży uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym, prowadzonym przez Polski Związek Hokeja na Trawie, tj. Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów, Halowe Mistrzostwa Polski Juniorek, Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Halowe Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych, Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików. 

Podstawa prawna:

§3 pkt. 15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Dzieci i młodzież posiadające ważne licencje zawodnicze na sezon 2020/2021, uczestniczą w systemie współzawodnictwa opisanym powyżej, a co za tym idzie, podmioty organizujące zajęcia sportowe, w tym treningi, mają prawo prowadzić działalność w okresie obowiązywania rozporządzenia. PZHT jako polski związek sportowy, wydaje zainteresowanym organizatorom zajęć i zawodów zaświadczenia zgodnie z przepisami przedmiotowego rozporządzenia.

Ponadto w oparciu o §3. pkt. 15 ust. 1 rozporządzenia, prowadzenie treningów oraz organizacja współzawodnictwa sportowego i wydarzeń sportowych dla dorosłych są zabronione

Wymienione w rozporządzeniu wyjątki nie dotyczą zawodników uprawiających hokej na trawie w ramach rozgrywek organizowanych przez PZHT.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia, Polski Związek Hokeja na Trawie informuje, że rozgrywki ligowe Hokej Superligi, I ligi mężczyzn, ligi seniorek, zaplanowane na okres od 28 grudnia 2020 roku do 17 stycznia 2021 roku zostają zawieszone. Nowe terminarze rozgrywek zostaną opublikowane na stronie PZHT 31 grudnia 2020 roku.

Polski Związek Hokeja na Trawie

Filip Sobczak