Polski Związek Hokeja na Trawie

Zebranie Komisji Rewizyjnej PZHT

W poniedziałek (21 grudnia) Komisja Rewizyjna PZHT w składzie: Piotr Paisert (przewodniczący), Estera Wojciechowska (sekretarz), Piotr Jęńsko oraz Marcin Wieruszewski spotkała się w siedzibie Polskiego Związku Hokeja na Trawie. Zebrani podsumowali wyniki kontroli przeprowadzonych w Wydziałach Polskiego Związku Hokeja na Trawie. Ponadto Komisja przygotowała wskazówki dot. procesu wydawania licencji PZHT.

Filip Sobczak