Polski Związek Hokeja na Trawie

Przed nami Zgromadzenie Ogólne Sędziów PZHT

W sobotę (14 listopada) o godz. 17:00 rozpocznie się Zgromadzenie Ogólne Sędziów PZHT. Ze względu na sytuację epidemiczną odbędzie się za pośrednictwem łączy internetowych.

Każdy z uczestników ZOS PZHT będzie musiał zainstalować na swoim komputerze lub urządzeniu mobilnym aplikację ZOOM, a następnie kliknąć w poniższy link:

https://us02web.zoom.us/j/9292503981

Porządek obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów PZHT.

1. Otwarcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów.

2. Powołanie przewodniczącego obrad i sekretarza.

3. Powołanie komisji wyborczej/skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Zgłaszanie kandydatów na członków Kolegium Sędziów.

6. Wybór Kolegium Sędziów.

7. Stwierdzenie ważności wyboru.

8. W przypadku skutecznego wyboru Kolegium Sędziów dyskusja nt.:

  • Szkolenia kandydatów na sędziów, zasad nadawania uprawnień i rozwoju zawodowego, w tym roli mentora lokalnego i w pierwszym erapie przedstawicieli EHF;
  • Obowiązku udziału sędziego w organizowanych kursokonferencjach oraz testach znajomości przepisów oraz sprawnościowych;
  • Zasad oceny pracy sędziego, w tym ocena pomeczowa (z uwzględnieniem materiałów video) i posezonowa (uprawnione osoby);
  • Organizacji obsady sędziowskiej (jednostka odpowiedzialna, automatyzacja, deklarowanie dostępności do sędziowania, wyznaczenia zawodników „starszych“ kategorii do sędziowania meczy „młodszych kategorii, wyznaczanie osób funkcyjnych (trenerzy, członkowie kierownictwa z klubów i PZHT do sędziowania meczów, sędziowie byli zawodnicy – możliwość sędziowania meczów „swoich“drużyn, uwzględnienie powiązańrodzinnych, etc.);
  • Model ryczałtów sędziowskich od kategorii młodzieżowych do Superligi oraz zasady wypłaty ryczałtów i realizacji podróży służbowych na mecze. 

9. W przypadku braku wyboru Kolegium Sędziów prezentacja założeń, podjęcie uchwały z wnioskiem do Zarządu o zmianę Statutu PZHT i likwidację Kolegium Sędziów. 

10. Prezentacja – informacyjnie kierunków zmian w:

  • Szkoleniu kandydatów na sędziów i licencjonowania sędziów;
  • Zasadach oceny pracy sędziego;
  • Organizacji obsady sędziowskiej,
  • Model ryczałtów.

11. Wolne głosy.

12. Zamknięcie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów. 

Filip Sobczak