Polski Związek Hokeja na Trawie

Koronawirus. Zasady bezpieczeństwa w sezonie halowym

Ze względu na obowiązujący w Polsce stan epidemiczny Polski Związek Hokeja na Trawie przedstawia rekomendowane zasady bezpieczeństwa w czasie korzystania z infrastruktury sportowej o charakterze zamkniętym w sezonie 2020/21.

Zasady bezpieczeństwa w sezonie halowym 2020/21 (obowiązują od 30.10.2020 r.):

 • korzystanie przez zawodników tylko z osobistego sprzętu sportowego i dezynfekcji go przed i po użyciu,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla osób wchodzących i opuszczających obiekt,
 • w miarę możliwości wejście i wyjście osobnymi drzwiami do obiektu,
 • zachowanie dystansu społecznego,
 • liczba osób funkcyjnych, poza zawodnikami, ograniczona do minimum,
 • na halę osoby, drużyny mogą wejść 15 minut przed rozpoczęciem treningów – zawodów,
 • zaleca się używanie szatni tylko do zmiany odzieży – bez używania pryszniców, 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadza się następujące zmiany w zależności od strefy żółtej lub czerwonej.

 • Zakaz udziału publiczności w trakcie treningów i zawodów,
 • przed wejściem na halę każda osoba musi wpisać się na listę obecności (imię, nazwisko, nr kontaktowy dla osoby odpowiedzialnej na zajęcia obowiązkowy)
 • Listy są przechowywane 30 dni, potem trafiają do niszczarki,
 • Limit osób uczestniczących w danym okresie pandemii musi być zgodny z wychodzącymi rozporządzeniami i dostosowany do powierzchni danego obiektu,
 • Weryfikacja trenujących osób, trenerów, (imienna lista obecności z podaniem daty i godziny oraz telefonu kontaktowego),
 • Każdy uczestnik zajęć musi posiadać własną butelkę z wodą i własną koszulkę (znacznik) w odmiennym preferowanym kolorze – znaczniki wydają trenerzy w trakcie pierwszych zajęć, po treningu zawodnik zabiera do wyprania i na następny trening ma swój i nie może nikomu go przekazać,
 • rezygnacja z procedury podawania sobie ręki tzw. przybijanie piątki,
 • zakaz spluwania i wydmuchiwania nosa na podłogę w trakcie treningu – zawodów,
 • TRENERZY – zaleca się unikania ćwiczeń i gier gdzie wymagany jest kontakt fizyczny,
 • Dopuszczony tylko własny sprzęt bramkarski – dezynfekowany po każdym treningu,
 • 15 minutowa przerwa techniczna po każdych zajęciach, w trakcie której trener/zarządca obiektu dokonuje dezynfekcji ławek, piłek, pachołków, drabinek i innych pomocy trenerskich,
 • dezynfekcja szatni i węzła sanitarnego (zarządca),
 • dezynfekcja ławek dla zawodników (zarządca),
 • nie zaleca się dotykanie piłek przez zawodników/zawodniczki,
 • ograniczenie dotykania ochraniaczy na zęby i przestrzeganie higieny w tym zakresie – (pudełka na ochraniacze trzymane wyłącznie w osobistych torbach treningowych),
 • po zakończeniu treningu, meczu niezwłoczne opuszczenie obiektu,
 • firmy, osoby, które przebywają na obiekcie do transmisji wideo, online itp. przez cały okres przebywania na hali muszą mieć maseczkę, przyłbicę itp. zakrywającą nos i usta.

Polski Związek Hokeja na Trawie

Fot. Tomasz Michalczuk

Filip Sobczak