Polski Związek Hokeja na Trawie

Mały Wielki Polak – nadzieje olimpijskie

W ramach nowego programu ministerstwa sportu „Mały Wielki Polak – nadzieje olimpijskie”, finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Polski Związek Hokeja na Trawie planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu szkolenia w kategoriach młodzika i juniora młodszego.

Jednym za założeń projektu jest stworzenie tzw. „Hokejowej Bazy Talentów”, która będzie zawierała dane zawodniczek i zawodników z roczników 2008 i 2009. Baza pozwoli również usprawnić nabór do kolejnych edycji programu „Rośnij z hokejem”.

Wymogiem zgłoszenia danej zawodniczki i zawodnika jest posiadanie licencji PZHT. W związku z tym prosimy o przesłanie następujących danych:

– imię i nazwisko zawodniczki/zawodnika

– nr licencji PZHT

– data urodzenia

– trener klubowy

Prosimy o nadesłanie zgłoszeń przez trenerów do końca tego tygodnia tj. 25.10.2020 r. na adres e-mail: mateusz.grochal@pzht.pl

Fot. Kacper Gajtkowski