Polski Związek Hokeja na Trawie

Za nami Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT

W piątek (25 września) w siedzibie Polskiego Związku Hokeja na Trawie przy ul. Starołęckiej 36 odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT.

Delegaci mogli uczestniczyć w Zgromadzeniu stacjonarnie lub za pośrednictwem łączy internetowych. W trakcie WZD głosowało między innymi nad wysokością i przeznaczeniem składek członkowskich PZHT, sprawozdaniem finansowym za rok 2019 czy sprawozdaniem z działalności Zarządu PZHT w 2019 roku. Jeszcze przed głosowaniami delegaci sporo czasu poświęcili omówieniu działalności Zarządu PZHT oraz Biura PZHT w ostatnich miesiącach.

Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu PZHT za rok 2019. Ponadto WZD po raz kolejny przyjęło do Zarządu PZHT Jakuba Seraczyna oraz Roberta Rymera. Głosowanie nad ich kandydaturami musiało zostać przeprowadzone ponownie z przyczyn formalno-prawnych (w trakcie Zgromadzenia szczegóły wyjaśniał mecenas Adam Buszkowski). 

– Dziękuję delegatom za zaufanie i pozytywną opinię naszej pracy. Rok 2019 był dla nas przełomowy, ale przed nami kolejne wyzwania. Niestety będziemy musieli pracować w trudnych czasach epidemii koronawirusa. Dlatego wiem, że w najbliższym czasie podejmiemy trudne i ważne decyzje, jednak liczę na Państwa współpracę i wyrozumiałość. Jeszcze raz dziękuję wszystkim delegatom i osobom z naszego środowiska – powiedział na zakończenie Zgromadzenia prezes PZHT Jacek Sobolewski.

Filip Sobczak