Polski Związek Hokeja na Trawie

22 oferty na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski kobiet

Zakończył się pierwszy etap konkursu na selekcjonera reprezentacji Polski kobiet oraz reprezentacji Polski K-23. Do komisji konkursowej wpłynęły 22 oferty.

Przypomnijmy, że Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Trawie ogłosił konkurs na selekcjonera reprezentacji Polski kobiet oraz reprezentacji Polski K-23. Nowy szkoleniowiec będzie łączyć te dwie funkcje. PZHT podpisze kontrakt z nowym trenerem do 30 września 2024 roku.

Oferty można było składać od 15 do 31 lipca. Do komisji konkursowej wpłynęły 22 oferty. Ostatecznie cztery oferty – dwie od szkoleniowców z zagranicy oraz dwie od szkoleniowców z Polski zakwalifikowały się do kolejnego etapu.

Druga część konkursu będzie polegać na rozmowach z kandydatami. Ze względu na stan epidemiczny zostaną one przeprowadzone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Do 25 sierpnia komisja przedstawi Zarządowi Polskiego Związku Hokeja na Trawie kandydata na selekcjonera reprezentacji Polski kobiet oraz reprezentacji Polski K-23.

Komisja konkursowa została powołana przez Prezydium Zarządu PZHT, a w jej skład wchodzą: Jacek Sobolewski, Tomasz Lewandowski, Piotr Wilkoński, Krzysztof Rachwalski, Krzysztof Witczak oraz Karol Śnieżek. 

Filip Sobczak