Polski Związek Hokeja na Trawie

Koronawirus. Zasady prowadzenia zajęć hokeja na trawie

Ze względu na obowiązujący w Polsce stan epidemiczny Polski Związek Hokeja na Trawie apeluje do szkoleniowców, zawodników i wszystkich osób ze środowiska o zachowanie szczególnej ostrożności i bezpieczeństwa. Nadto nasza Federacja przypomina, że w trakcie prowadzenia zajęć obowiązują zasady, które przedstawiamy poniżej. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie.

Zasady prowadzenia zajęć w sezonie 2020/21:

 • zachowanie dystansu społecznego
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt (odpowiedzialni trenerzy)
 • obowiązkowe sprawdzanie temperatury wszystkich uczestników przed rozpoczęciem zajęć
 • weryfikacja i rejestracja uczestników: trenujących osób, trenerów, obsługi obiektu (lista obecności z podaniem daty i godziny)
 • w przypadku złego samopoczucia lub innych dolegliwości w czasie zajęć zawodnik jest zobowiązany zgłosić je trenerowi lub innej osobie funkcyjnej
 • w razie potrzeby podlewanie boiska w trakcie przerw technicznych
 • każdy uczestnik zajęć musi posiadać własną butelkę z wodą i własną koszulkę (znacznik) w odmiennym preferowanym kolorze – znaczniki wydają trenerzy w trakcie pierwszych zajęć, po treningu zawodnik zabiera do wyprania
 • rezygnacja z procedury podawania sobie ręki tzw. przybijanie piątki
 • zakaz spluwania i wydmuchiwania nosa na murawę w trakcie treningu
 • dopuszczony tylko własny sprzęt bramkarski – dezynfekowany po każdym treningu
 • 15-minutowa przerwa techniczna po każdych zajęciach, w trakcie której trener dokonuje dezynfekcji piłek, pachołków, drabinek i innych pomocy trenerskich
 • każdorazowa dezynfekcja ławek dla zawodników w trakcie przerwy technicznej
 • zalecane (w miarę możliwości technicznych) wydzielenie osobnego wejścia i wyjścia na teren obiektu sportowego
 • zalecamy dotykanie piłek przez zawodników/zawodniczki tylko kijem
 • ograniczenie dotykania ochraniaczy na zęby i przestrzeganie higieny w tym zakresie – (pudełka na ochraniacze trzymane wyłącznie w osobistych torbach treningowych)
 • po zakończeniu treningu niezwłoczne opuszczenie obiektu
 • przed pierwszymi zajęciami trener odbiera oświadczenie ze zgodą na trening zawodników pełnoletnich, w przypadku małoletnich od rodziców lub prawnych opiekunów
 • obowiązkowe jest umieszczenie w widocznym miejscu informacji z obowiązującymi procedurami

Fot. Mariusz Orzeł

Filip Sobczak