Polski Związek Hokeja na Trawie

Wznowienie spotkań Klubu Olimpijczyka PZHT

W związku z częściowym znoszeniem ograniczeń dotyczących spotkań grupowych informujemy, że Klub Olimpijczyka PZHT wznawia spotkania swoich członków z dniem 26 czerwca 2020 r. w miejscu i godzinach dotychczas ustalonych. 

Jednocześnie przypominamy o nadal obowiązujących ograniczeniach i obowiązkach ochronnych dotyczących sposobu przemieszczania się w środkach transportu i używania masek oraz zachowywania dystansu między ludźmi.

Ze sportowym pozdrowieniem

Henryk Kaczmarek

prezes Klubu Olimpijczyka PZHT