Polski Związek Hokeja na Trawie

Zasady prowadzenia zajęć od 18 maja – hokej na trawie

Od poniedziałku (18 maja) na boiskach specjalistycznych do gry w hokeja na trawie, w tym na obiektach typu orlik lub boiskach przyszkolnych, w trakcie treningów będą obowiązywać nowe zasady. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. Polski Związek Hokeja na Trawie informuje, iż od 18 maja 2020 r. na pełnowymiarowych otwartych boiskach (piłkarskich, rugby, hokeja na trawie, futbolu amerykańskiego, baseballu) mogą przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 22 osoby i 4 trenerów korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi.

Ponadto dopuszcza się podział boiska na dwie części, z zachowaniem strefy buforowej o szerokości 5 metrów, przy czym na każdej połowie może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 16 osób i 3 trenerów korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi. W przypadku obiektów wieloboiskowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z boisk oddzielnie.

Z kolei na stadionach sportowych, otwartych i półotwartych posiadających rozsuwane ściany boczne boiskach (w tym szkolnych, wielofunkcyjnych, typu Orlik) może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 14 osób i 2 trenerów korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi. W przypadku obiektów wieloboiskowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z boisk oddzielnie.

Jednocześnie Polski Związek Hokeja na Trawie przypomina, że od 18 maja 2020 r. wciąż obowiązują wszystkie zasady prowadzenia zajęć, które PZHT wprowadził 4 maja 2020 r. 

 • zachowanie dystansu społecznego
 • obowiązek zasłaniania twarzy w trakcie podróży na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy, nie dotyczy trenera
 • weryfikacja i rejestracja uczestników: trenujących osób, trenerów, obsługi obiektu (lista obecności z podaniem daty i godziny)
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt (odpowiedzialni trenerzy)
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC z obowiązkiem dezynfekcji po każdej grupie treningowej)
 • w razie potrzeby podlewanie boiska w trakcie przerw technicznych
 • każdy uczestnik zajęć musi posiadać własną butelkę z wodą i własną koszulkę (znacznik) w odmiennym preferowanym kolorze – znaczniki wydają trenerzy w trakcie pierwszych zajęć, po treningu zawodnik zabiera do wyprania
 • rezygnacja z procedury podawania sobie ręki tzw. przybijanie piątki
 • zakaz spluwania i wydmuchiwania nosa na murawę w trakcie treningu
 • TRENERZY – zalecane unikanie ćwiczeń i gier gdzie wymagany jest kontakt fizyczny
 • dopuszczony tylko własny sprzęt bramkarski – dezynfekowany po każdym treningu
 • 15 minutowa przerwa techniczna po każdych zajęciach, w trakcie której trener dokonuje dezynfekcji piłek, pachołków, drabinek i innych pomocy trenerskich
 • każdorazowa dezynfekcja ławek dla zawodników w trakcie przerwy technicznej
 • trener jest odpowiedzialny za nie dopuszczanie do „mieszania” grup treningowych – stosowanie zasady „boisko pełne – boisko puste”
 •  zalecane wydzielenie osobnych miejsc dla przychodzących i wychodzących z treningów
 • zalecane (w miarę możliwości technicznych) wydzielenie osobnego wejścia i wyjścia na teren obiektu sportowego
 • trener prowadzący zajęcia musi być w rękawiczkach, masce lub w przyłbicy, tylko on zbiera słupki, piłki i inne pomoce treningowe
 • zalecamy dotykanie piłek przez zawodników/zawodniczki tylko kijem
 • ograniczenie dotykania ochraniaczy na zęby i przestrzeganie higieny w tym zakresie – (pudełka na ochraniacze trzymane wyłącznie w osobistych torbach treningowych)
 • po zakończeniu treningu niezwłoczne opuszczenie obiektu
 • przed pierwszymi zajęciami trener odbiera oświadczenie ze zgodą na trening zawodników pełnoletnich, w przypadku małoletnich od rodziców lub prawnych opiekunów
 • obowiązkowe jest umieszczenie w widocznym miejscu informacji z obowiązującymi procedurami

Reguły dla rodziców:

– dowóz dzieci nie wcześniej niż 10 min przed rozpoczęciem treningu

– dowóz dzieci na obiekt przebranych w strój treningowy

– po zakończeniu treningu powrót prosto do domu

– oczekiwanie na dzieci poza terenem obiektu sportowego

Filip Sobczak