Polski Związek Hokeja na Trawie

80 lat temu odszedł od nas pierwszy prezes PZHT Marian Grodzki

Wiosną 1940 roku polscy jeńcy wojenni zostali przewiezieni do Charkowa z obozu w Starobielsku i rozstrzelani. Wśród nich był pierwszy prezes Polskiego Związku Hokeja na Trawie Marian Grodzki. Miał 45 lat.

Pierwszy mecz hokeja na trawie odbył się w 1907 r. we Lwowie – I Lwowski Klub Piłki Nożnej podejmował Pogoń Lwów. Dopiero 19 lat później wszystkie kluby w naszym kraju zebrały się w jednym miejscu i założyły Polski Związek Hokeja na Trawie. Jego pierwszym prezesem został Marian Grodzki. Urodził się on w 1895 roku w Brodnicy (kujawsko-pomorskie). Chodził do szkoły w rodzinnym mieście. Potem podjął studia medyczne na Uniwersytecie we Wrocławiu.

W latach 20. był oficerem VIII Batalionu Sanitarnego z Poznania. Z tej jednostki był przydzielony do Centralnej Szkoły Wojskowej Gimnastyki i Sportów w Poznaniu. W końcu 31 października 1926 roku został pierwszym prezesem Polskiego Związku Hokeja na Trawie.

Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany przez Sowietów i przewieziony do obozu w Starobielsku. Wiosną 1940 został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Charkowie i pogrzebany w Piatichatkach. Od 2000 roku spoczywa na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie.

Jako pierwszy w historii PZHT otrzymał godność honorowego członka. W 2007 roku w trakcie uroczystości „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów” minister obrony narodowej Aleksander Szczygło mianował go pośmiertnie do stopnia majora.

fot. MOs810 / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Filip Sobczak