Polski Związek Hokeja na Trawie

Dariusz Rachwalski po raz kolejny w komisji EHF ds. współzawodnictwa w hali

Dariusz Rachwalski został ponownie powołany do pracy w komisji Europejskiej Federacji Hokeja na Trawie (EHF) ds. współzawodnictwa w halowej odmianie hokeja na trawie. Kandydaturę Polaka zaproponował Polski Związek Hokeja na Trawie.

W minionym tygodniu – 13 i 14 grudnia – w Brukseli odbyło się posiedzenie Zarządu Europejskiej Federacji Hokeja na Trawie (EHF). W trakcie zgromadzenia dokonano przeglądu składu różnych komisji. Do jednej z nich – komisja ds. współzawodnictwa w hali – Polski Związek Hokeja na Trawie zaproponował kandydaturę Dariusza Rachwalskiego. Zarząd EHF po weryfikacji przyjął wniosek naszej Federacji i nominował Polaka do pracy w komisji.

Tym samym Rachwalski będzie zasiadał w tym prestiżowym gremium drugi raz z rzędu. Komisja EHF ds. współzawodnictwa w hali zajmuje się między innymi pracą nad turniejami EHF. – Członkowie komisji są delegowani na poszczególne zawody jako obserwatorzy. W trakcie sprawdzają, czy impreza przebiegała zgodnie z planem, zgłaszają problemy i proponują rozwiązania na przyszłość. Potem oczywiście wystawiają ocenę. Po takich doświadczeniach przedstawiciele komisji są w stanie realizować główne zadanie – proponują gdzie i jakie turnieje powinny się odbywać – mówi nam Dariusz Rachwalski.

Ale to niejedyne zadania komisji. To również ciało doradcze. Członkowie mogą sugerować zmiany w przepisach czy rozgrywkach. – W przeszłości dyskutowaliśmy np. nad rozwiązaniami dot. długich rogów, liczby zawodników na boisku czy powoływania sędziów na turnieje – dodaje Rachwalski.

Polak zdradza nam, że w komisji pojawiły się nowe twarze. Na przyszły rok zaplanowano spotkanie, na którym przedstawiciele będą dyskutować na temat nowych pomysłów i celów na najbliższą kadencję. – Czekamy na dalszą współpracę z Dariuszem Rachwalskim. Dziękujemy za wspaniałą pracę w naszym komitecie w przeszłości i wyrażamy wdzięczność za zaangażowanie w hokej. Pracowałam z Dariuszem w ostatnich latach i wiem, że traktuje tę rolę poważnie i jest w pełni zaangażowany w pracę komisji – mówi prezydent EHF Marijke Fleuren.

Filip Sobczak