Polski Związek Hokeja na Trawie

Przed nami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZHT

W sobotę (14 grudnia) w Poznaniu odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów. PZHT zaprasza wszystkie osoby ze środowiska hokeja na trawie w Polsce do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

NWZD odbędzie się w budynku dydaktycznym AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 o godz. 10:00, sala 023 – 024. W przypadku braku kworum, II termin NWZD wyznaczony został na godz. 10:30 w tym samym miejscu, tego samego dnia. 

Zarząd PZHT pragnie zaapelować do całego środowiska hokejowego o zapewnienie wysokiej frekwencji podczas zbliżającego się zebrania. Od nas wszystkich zależy, czy uchwalimy statut i czy damy szansę polskiemu hokejowi na trawie na zdobycie finansowania. Jeżeli nie w roku 2020, to być może w kolejnych latach.

Zapraszamy nie tylko delegatów okręgowych związków, ale także wszystkich ze środowiska hokeja na trawie w Polsce. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć goście – zawodnicy, trenerzy, działacze czy po prostu sympatycy hokeja na trawie.


Filip Sobczak