Polski Związek Hokeja na Trawie

Oferta pracy w PZHT: pracownik obsługi projektów i analiz

Polski Związek Hokeja na Trawie zaprasza do składania ofert na stanowisko: pracownik obsługi projektów i analiz.

Zakres obowiązków obejmować będzie:

  • przygotowanie analiz kosztowych planowanych akcji szkoleniowych,
  • pozyskanie ofert, przygotowanie i prowadzenie systemu monitoringu interesariuszy,
  • kompletacja dokumentacji do programów finansowych.

Oferta dotyczy zatrudnienia w wymiarze 3/4 etatu. Kandydatki lub kandydaci są proszeni o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego. Oferty prosimy przesyłać do 29 sierpnia 2019 r. na e-mail: zarzad@pzht.pl

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonej przez Polski Związek Hokeja na Trawie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

Filip Sobczak