Polski Związek Hokeja na Trawie

Oferta pracy w PZHT: selekcjoner reprezentacji Polski mężczyzn

Zarząd Polskiego Związku Hokeja na Trawie zaprasza do składania ofert współpracy z reprezentacją Polski mężczyzn w charakterze trenera prowadzącego – selekcjonera.

Kandydatki lub kandydaci są zobowiązani do przesłania CV oraz wstępnego planu pracy z reprezentacją Polski mężczyzn na pięć najbliższych lat – od 2019 do 2024 roku. Zarząd PZHT oczekuje również przesłania propozycji sztabu szkoleniowego kadry oraz oczekiwań finansowych.

Oferty współpracy prosimy o przesyłanie do 29 sierpnia 2019 r. na e-mail: zarzad@pzht.pl 

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski mężczyzn, prowadzonej przez Polski Związek Hokeja na Trawie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

Filip Sobczak